2014. július 30., szerda

Riasztó fegyverek: Ügyészségi határozat szerint a szállítás NEM viselés!

Az Ügyészség hangsúlyozza, hogy a szállítás NEM viselés!

Ügyészség: a szállítás NEM viselés!

Nagyon fontosnak tartjuk a mai világban megemlíteni, hogy az ismert közbiztonsági viszonyok sajnos önvédelemre sarkallják a tisztességes, becsületes honpolgárt szerettei és vagyona védelmében.  Ezért tartjuk fontosnak, hogy a gáz- és riasztófegyvert tartók értesüljenek az alábbi jogesetről, mert bár nincsen precedensjog Magyarországon, a rendőrségi jogellenes joggyakorlat tipikus, és a rá adott, tökéletesen jogszerű ügyészségi válasz más hasonló esetekben is tökéletes hivatkozási alap lehet, nem csak az adott megyében.

Rövid összefoglalás hivatalos ügyészségi irathoz (melyet értelemszerűen anonimizáltunk):
A történet lényege, hogy közúti igazoltatáskor a delikvens egy Omerta-T-GR gáz-riasztó gumilövedékes puskát tartott a gépjárműben, a gumilövedékek (értelemszerűen, mivel azok gyakorlatilag csak lövéssel üríthetők), benne voltak a töltényűrtömbben, riasztópatron viszont nem volt bennük - bár ez az Ügyészségi határozat szerint is irreleváns. A fegyverre nem volt viselési engedélye az eljárás alá vontnak. A rendőrök a fegyvert elkobozták (minősíthetetlen színvonalú lefoglalási jegyzőkönyv mellett), és szabálysértés miatt eljárást indítottak a fegyvert kocsijában szállító ellen. Aki ez ellen panasszal élt, melyben kifejtette, hogy a hatályos jogszabály szerint a gáz-és riasztófegyver nem lőfegyver, csak a viselése engedélyköteles, de a fegyver gépkocsiban szállításával nem tudta megvalósítani a jogszabály által viselésnek tekintett "testen, ruházaton való elhelyezést", és a fegyvere töltetlen volt amúgy is.
 Az ügyészség - a rendőrhatósággal ellentétes jogi álláspontra helyezkedett - magyarán elolvasta a hatályos jogszabályt, és teljes mértékben igazat adott a panasztevőnek.  

Az itt olvasható jogerős határozatában kifejti:
- a fegyver szállítása nem viselés, így az azzal kapcsolatos szabálysértés nem valósult meg, irreleváns, hogy a szállított fegyverhez van-e viselési engedély
- a gáz-riasztófegyver nem lőfegyver, csak fegyver
- amiből következően a szállítás során nem is kell alkalmazni a lőfegyverek szállítására vonatkozó szabályokat, tehát irreleváns, hogy a fegyver töltve vagy töltetlenül volt-e szállítás közben.
Gumilövedékes marokfegyver
Kiegészíteném még azzal, hogy a gumilövedékes fegyver ami jelenleg hazánkban kapható megszerzési engedély nélkül vásárolható és tartható, azonban a közterületi viselése tilos, erre engedélyt nem adnak. Magánterületen való jogszerű használatára készítették. Ezek a fegyverek nem egybeszerelt lőszerrel működnek így nem minősülnek tűzfegyvernek. Azaz, a gumilövedék előlröl töltődik be, az indítópatron pedig hátulról. Egybeszerelt lőszeres gumilövedéket ki sem adnak arra való tartási engedély nélkül. A gáz riasztó fegyverek is megszerzési engedély nélkül vásárolhatóak, és viselési engedély is kérhető rá, amit büntetlen előélet esetén meg is adnak, ez esetben közterületen töltve is viselhető rejtetten!

Gölöncsér Miklós összeállítása

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése