2015. december 15., kedd

Elektronikus kiber-bunkó

Korunk fejlett társadalmai az elektromosságra és információs technológiára épülnek, a fejletlenek ezek részleges vagy teljes hiányában az alapszintű létfenntartásra. A nagyon fejlett információtechnológiai infrastruktúrák esetében a kiber-bűnözés és az energiafüggőség teszik kiszolgáltatottá felhasználóit a "tervezők, üzemeltetők és felügyeletet ellátók", valamint a "rendszerzavarokat okozók" viszonylatában. E két csoport határozza meg a lakosság "függőségi viszonyait, szabályozhatóságát". Viszont technikai fölényt is jelent a fejletlen országokkal szemben, elsősorban kifosztásukhoz, kiirtásukhoz, ami természetesen ugyanazok érdekeit szolgálja, akik a fejlett országok lakosságát is egyre jobban beszorítják a "fenntartható fejlődésnek" nevezett börtönbe, és ami végeredményben az egyre nagyobb haszon kinyerésére, kizsarolására az alkalmazott eszköz.

A fejlettnek nevezett társadalmaknál említettem az információhoz jutás technológiájának társadalomra és az egyénre veszélyes mivoltát, mert az információ nem csak hasznos lehet, de lehetőséget ad bizonyos csoportok számára visszaélni velük. Három ilyen csoportmegjelölés állítható fel. Az első a létrehozók és törvényeik, akik egyre több és részletesebb információt igényelnek hatalmuk fenntartásához. A második csoport a megtámadottak, kifosztottak és végrehajtók csoportjai, akiket nemes egyszerűséggel jelenleg "terroristának" bélyegeznek, bár itt is megkülönböztetendők a fizetett, felbérelt rablógyilkosok és az őket ért sérelem miatt jogosan szabadságukért, jogaikért, létükért harcolók. A harmadik csoportba tartoznak a kiber-bűnözők, akik vagy a társadalommal való elégedetlenségük, vagy pénz reményében, vagy ideológiai alapon avatkoznak be a rendszerek működésébe. Mindhárom csoport célpontja az egyik érdekcsoportba sem tartozó, külső szemlélőként vegetáló lakosság. Érdemes megvizsgálni az eszközparkot, felépítményét, hibáit és sebezhetőségeit. Mivel a legtöbb ember számára még "kínaiul hangzanak" bizonyos számítástechnikai és elektronikai szakkifejezések, amennyire lehet, kerülöm ezek használatát, de fontos leszögezni, hogy tökéletes védelem nem létezik a számítógépek világában, és az elektromos analóg vagy digitális vezérlésű rendszerek is sérülékenyek illetve könnyen blokkolhatók, megzavarhatók, meghibásodást lehet előidézni bennük egyszerű eszközökkel. Bárki kipróbálhatja a saját számítógépén. Csak kb. 3m szigetelt vezetéket kell feltekerni 10-15cm-es átmérőben, a két végét összekötve, majd elhelyezni a számítógép billentyűzetén. Mindössze egy piezo gyújtó szikrája elegendő, amit az összekötött vezeték összekötött végpontjaihoz érintünk. A szikra hatására bekapcsolt gépünk lefagy.

A keletkező igen kicsi energiájú, lökésszerűen létrejövő mágneses teret hívják elektromágneses lökéshullámnak, ami ismételhető is egy egyszerű áramkörrel. Az interneten számos leírás, kapcsolási és szerkezeti rajz található, egyszerűbb változatai minimális elektronikai ismeretek birtokában is könnyen és olcsón elkészíthetők. Hatásaként a gyengeáramú elektronikai rendszerek leállnak, vagy meghibásodnak. Link
Hogy miért tértem ki az "elektromágneses lökéshullám" ilyen hatásaira? Mindössze azért, mert minden katonai eszköz, célvezető számítógépek, radarok , adó-vevő berendezések kiiktathatók vagy megzavarhatók, beleértve a nem katonai rendszereket is. Jó példa rá az amerikai drón iráni "leszedése", az orosz földközi-tengeri beavatkozás Szíria partjainál, vagy a Donald Cook (Link (Link). Az EMP (Elektromágneses Impulzus fegyverek), nem mai keletű "találmányok". Nikola Tesla már a múlt század elején és a 1800-as évek végén is létre tudta hozni a longitudinális vagy skalárnak is nevezet lökéshullám jellegű elektromágneses hullámokat. A normál rezgések egy része, így az önrezgésfrekvenciák is, szinuszos hullámformájúak, de például a hang terjedése a levegőben is longitudinális jellegű. Magyarra fordítva, a hullám terjedése és és erőssége (amplitúdó), a haladás irányával megegyező irányú, amíg a szinuszos rezgések energiája a haladás irányára merőlegesek. Olyan, mint amikor ráütünk egy dob kifeszített bőrére. Hirtelen nagy energiájú lökéshullám keletkezik. A hídon áthaladó katonák számára azért tiltották meg már régen is, hogy egyszerre lépjenek, mert a lépésütem megegyezhet a híd önrezgési frekvenciájával. Ellentétes fázisban hullámkioltás jön létre (interferencia), a híd leszakadhat.Korábban már írtam a 2010-óta több esetben napkitörések miatti banki szolgáltatások leállásáról. Ez időszakban több lézertorpedó becsapódását lehetett megfigyelni a nap felületén. A nagy energiájú lézernyalábok napkitöréseket hoznak létre, amelyek pontosan kiszámítható időben érték és érhetik el a Föld adott részét. Az elektromágneses sugárzás a geostacionárius (a földről mozdulatlannak látszó, mindig ugyanazon a ponton tartózkodó) pályán keringő banki műholdakat zavarják meg a legjobban, mivel nagy magasságban, akár 36000 km-en is keringenek. A banki rendszerek, de a műsorszórás is ilyen műholdakról történik. De nem csak a banki szolgáltatások kerülhetnek veszélybe. Az USA 2016-ra hivatalossá teszi az "Űridőjárás Hivatalát", amely a létrehozás céljának megfogalmazásakor is előre jelezte, hogy a "hivatal" megpróbálja előre jelezni a napkitörések okozta elektromágneses sugárzások intenzitását és várható hatásait. A felsorolásban ilyenek is szerepelnek, mint: "erőművek vezérlési rendszereinek leállása", "a számítógépes információs hálózat megbénulása", vagy a "rádiós-televíziós adások megszűnése". Link

Gigászi méretű és országnyi lakosságú városok és földrészek teljes infrastruktúrája bénulhat meg, látszólag "természetes okok" miatt, de ahogy a klímaváltozás esetében is olyan természeti jelenséget használnak fel szén-dioxid kvóta beszedésére (tekintélyes rásegítéssel) - a pólusváltást - amely a bolygó gravitációs mezejének részleges csökkenésével a légkör átmeneti elvékonyodását is okozza. A Föld gravitációja 10 ezer éve folyamatosan csökken. A Föld és Naprendszer a Tejút-rendszeren belüli keringési pályájának amúgy is rendszeresen bekövetkező eseménye a pólusváltás. Ki "menti meg" Európát

A 100 millió évről szóló grafikon "Present" pontja mutatja a mai CO2 értéket, amit "0" fokként jelöl. Jól látható, hogy a kréta-korban 8 fokkal volt magasabb az átlaghőmérséklet.

Az 1 millió éves grafikonon jól megfigyelhetők a jégkorszakok és a kiugró, nem túl hosszú meleg időszakok, melyek nagy valószínűséggel és a több millió éve működő vulkánok rétegesen lerakódó lávaömléseiben beledermedt magnetit kristályok pólusát figyelembe véve, egybe eshetnek a pólusváltások időpontjával.

Az úgynevezett "háttérhatalom" nem csak az irányított és mesterségesen létrehozott káosz létrehozásában érdekelt. Egy, a bolygó nagy részére kiterjedő áram és információ gyűjtési "szünet" katasztrófálisabb kimenetelű lehet, mint egy részleges atomháború.
Bekövetkeztéig, előidézéséig, mindenkiről mindent tudni akarnak, ezért minden adatot gyűjtenek a későbbi felhasználáshoz. Bár a banki rendszerek nem biztonságosak - nem is lehetnek azok, mert amit egyik ember lekódol, azt egy másik mindig fel tudja törni - a világ nyugati felén szinte minden pénzügyi tranzakciót bankkártyákkal bonyolítanak, a bankok hasznát és az emberek kiszolgáltatottságát növelve. A "készpénz" használata - annak sincs a legtöbb országban fedezete - már-már bűnnek számít.
A világon minden számítógépes berendezésnek, amelyik képes számítógépes hálózatra csatlakozni, van egy hálózati azonosító száma. Ez olyan, mint például a név és a személyi szám viszonya. Egy web-oldalnál a neve egy, általában a tartalomra utaló szöveg (pl.: hungarianrealnew.com), ami egy azonosító számsort, ún. IP-címet takar. Ezeket a címeket DNS (Domain Name Server) szerverek tárolják és útvonal kijelölő szervereken keresztül lehet elérni a kívánt tartalmat tároló szervereket (proxy-szervererek). Amikor be kell azonosítani valakinek a tartózkodási vagy inkább bejelentkezési helyét, az útvonal lekérdezésével eljuthatunk a végponti szerverhez, amihez a felhasználó eszköze csatlakozik. Ez lekövethető, de megfelelő felkészültséggel manipulálható is.

Az utóbbi időben elárasztották a TV csatornákat a különféle "helyszínelő" sorozatok. CSI, NCIS és most már a CSI Cyber nyomozók is. A sorozatok, a zsidókra jellemzően egyfajta dicsekvést is jelentenek, meg a szükségszerűnek ítélt misztifikációt is, ami nem azt jelenti, hogy ők találták ki ezeket a rendszereket. Csak a megtévesztésre, félrevezetésre vagy információszerzésre szakosodtak, "jó élősködőhöz" illően.
Valójában az összes "hatalmas és nagy tudású" hackerkedés (nem ártó szándékú) és crackerkedés (ártalmas) az IP-technológián (útvonal és felhasználó azonosítási kód), valamint a programozás hiányosságain alapul. Tökéletes, minden részében hibátlan, feltörhetetlen programot, bár programozó vagyok, még nem láttam/használtam, mert ilyen nem létezik. A filmekben a "zsenik", specialisták szintje nem elérhetetlen. Aki szert tesz megfelelő rendszerismeretre, könnyedén talál rajta réseket is. A sorozatokban a pillanatok alatt elérhető adatbázisok, térfigyelő kamerák felvételei és élő képei, a közlekedés lámpák, de akár erőművek irányításán kívül bekapcsolhatók távolból a mobiltelefonok kép és hangfelvevő eszközei, hozzáférhetők a személyi számítógépek, törölni lehet bárki adatait, bankszámláját, priuszát, de hozzá is lehet írni. Megfelelő eszközparkkal és felkészültséggel minden manipulálható, akár a banki rendszerek is. Mindez sajnos igaz! A Windows-rendszereket ezért hozták létre, ezernyi behatolási lehetőséggel, de a számítástechnika buktatóin kívül alapvető probléma, hogy a rendszerek az elektromágnesességre épülve kiszolgáltatottá válnak egy néhány forintos EMP eszköz használójának.

A sokak rémálmában is megjelenő RFID chipek beültetése ugyanolyan felesleges lenne, mint nanorobotokkal fertőzni a népességet. Az RFID kapszulák elektronikája egy "mezei", minden háztartásban megtalálható mikrohullámú sütő magnetronjával semlegesíthetők, helyesebben teljesen tönkre tehetők. Mondhatják egyesek azt, hogy akkor hogyan jutok élelemhez és szolgáltatásokhoz?
Ha egy embernek nincs RFID chipje, akkor kiírta magát az ilyen rendszereken alapuló társadalomból, de ha ezrek, százezrek chipjeit tesszük tönkre, felborul a "rendszer". Ez természetesen a bankkártyáktól az összes kiszolgáló elektronikus rendszerre igaz, és akkor még nem beszéltünk a chipek hamisításáról. Bárki azonosító adatait leolvasva és egy ilyen kapszulába beírva, "személyiséget cserélhetünk". Az egész, ilyen felületen felállított rendszer hibás és értelmetlen. Jó az emberek ijesztgetésére, de a funkcionálisan, a "fenevad bélyegének" tartós hordozására alkalmatlan. Az elektromágneses lökéshullám előidézéséhez legrosszabb esetben elegendő egy darab drót, és egy konnektor is...

Mindezekkel csak arra akartam rávilágítani, hogy a társadalmak rákényszerítése egy bizonyos technikai fejlettségi szintre, kétélű fegyver. A kiber-bűnözés és az energiafüggőség, legyenek akár a "hatalmi elitnek" mondott tolvajok, rablók, tömeggyilkosok, akár a rendszer áldozatai, akár ártó, vagy hatalmi érdekek szüleménye, nem vezethetnek tartós eredményre. Hiába zsúfolják össze (nálunk korábban erőszakkal is) emberek egyre nagyobb tömegeit olyan városokba, amelyek elveszik az egyéntől az önfenntartás szabadságát - mert a "társadalmi szolgáltatások" nélkül éhen, szomjan halna, télen megfagyna - ha nagy áldozatok árán is, de megbukna, megbukhat az elképzelés megvalósítása. Egyre kevesebben értenek ahhoz, hogy széleskörű társadalmi segítség nélkül is életben tudjanak maradni. Az emberek szabályozhatóságának egyik feltétele az, hogy el lehessen venni önfenntartásuk lehetőségét, a másik az, hogy kényszeríteni lehessen erre őket. Mindkettő utóbb említett feltételhez pedig nagyon hasznos lehet, ha nincs tisztában a múltban ősei által megszerzett tapasztalatok konklúzióival és tudatlanságban tartása miatt dekonstruktív legyen, képtelenné válva fellépni a nyakába telepedett és vérét szívó élősködők ellen, akiket úgy hívnak, hogy cionisták (illuminátusok, szabadkőművesek, jezsuiták, politikusok, multik, bankárok stb.)...

/Tulok/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése