A népi bölcsesség szerint, minden rosszban lehet valami jó is. Ez a hazánkat ért migráns-támadás vonatkozásában be is igazolódott. Ez a támadás az elmúlt fél évszázad legsúlyosabb össznemzeti veszélyhelyzetét hozta létre, és azért nevezhetjük össznemzetinek, mert nemzetünk minden tagjára és a nemzetgazdaságunk minden ágazatára fenyegetést jelent.

Előidézésében semmiféle szerepünk nem volt. Idegen államok rabló politikája váltotta ki, melyhez hozzájárult a modern emberrablási módszerük is.
A kifosztott, lebombázott, államszerkezetükben megsemmisített országok népességének egy részét hazug propagandával rávették arra, hogy hazájukat elhagyják és a gyermektelenségből adódó gazdasági gondjaikat így enyhítsék. A kényelemből eredő degeneráltságuk már nemcsak fizikai szinten látványos, hanem szellemi szinten is élesen megmutatkozik ezzel a kontár módon megtervezett és végrehajtott műveletükkel. A modern emberrablási módszer eszköze a célországok életfeltételek megsemmisítése, vagy rendkívüli módon történő megnehezítése, mely a munkabíró fiatal korosztályt hozza kritikus helyzetbe, és a hazug csábítási propaganda ezt a vállalkozóbb kedvű rétegét célozta meg a lerombolt országokban. Mivel nem voltak tudatában a pusztításuk mértékének, hibás számításaik szerint annak a migráns áradatnak, mely ezen okok hatására megindult, csak a kis töredékére számítottak. Százezrek, milliók indultak Európa felé, és még sok milliónyian készülődnek útra kelni.

Az 1968-as cionisták által megtervezett és kivitelezett nyugat európai hippi-forradalom következtében a világtörténelem legselejtesebb vezetői garnitúrája került hatalmi pozíciókba, mely szakított azzal a hagyománnyal, hogy kollaboráns európaiakkal együtt töltsék be ezeket a pozíciókat. Képesnek tartották magukat a teljes hatalom gyakorlására. A világhelyzet eleinte kedvezett számukra, de az első gondok jelentkezésekor összeomlott az egész rendszer. Pénzügyi válságok, óriási állami és személyi eladósodások, a világkereskedelemből való kiszorulás, teljes erkölcsi hanyatlás, a demográfiai helyzet katasztrofális leromlása nyilvánvaló tények, melyeket egy ideig a cionmédia sikerrel takargatott, és a jövő felélése elfogadhatóvá tette egy időre az életminőséget a szélesebb rétegek számára. Mindez egy abszolút békés időszakban történt, melyben a töretlen és természetes emberi fejlődésnek minden feltétele biztosítható lett volna.
Ez az időszak azonban véget ért. Kelet-Európa kirablása és az életfeltételek lerombolása, a jó munkaerő elszívásának feltételeit megteremtette és ez be is következett, de oly mértékű újra az olcsó munkaerő igény, hogy újabb műveleteket kellett  ennek kielégítése érdekében megszervezni. Ez háborúkkal járt, és ezzel elérték azt is, hogy is Európa háborús térséggé vált, mert Líbiától Ukrajnáig háború veszi körül, melynek a hatása egyre súlyosabban nehezedik a politikára és a gazdaságokra.
Nyilvánvaló, hogy ez egy rossz időszak és ha a népi bölcsességet elfogadjuk, akkor nézzük meg azt is, hogy mi ebben a jó. Mindenekelőtt az, hogy a kényelembe belehülyült európaiak elkezdtek újra gondolkodni. Most még csak a kényelmüket, a biztonságukat féltve, de ha szellemi szinten valami elkezdődik, akkor az folytatódik is. A kiváltó okok keresése közben  kiderülnek a titkolt tények, amik közelebb viszik a gondolkodókat az igazsághoz. Az igazság pedig haragot szül, mely a hazugok ellen fordulva akár el is söpörheti világukat.
Az is nagyon pozitív fejlemény, hogy a megbontott, elsorvasztásra ítélt népi egység újra megerősödik. A migráns-támadás ellen népi összefogás jelenleg a leghatásosabb ellenszer, mely a népek élni akarásának, a természetes életösztön létének a megnyilatkozása. Elsimít ellentéteket, toleranciára késztet a nemzeten belül, felébreszti ez erő tudatát. A jó politikai vezetés ezt a közös cél érdekében támogatja, ezzel nagyon megnövelheti a saját támogatottságát is.
Kép - Civil Honvédelem FbHazánkban az összefogási szándék számtalan formában megnyilatkozott. Kezdve a határon szolgálatot teljesítők lakossági támogatásától, az önkéntes segítők jelentkezéséig. Sok volt katona és határőr jelezte, nyilatkozatban közölte, hogy készen áll a tevőleges szolgálatra. – De még a hatalommal sokszor szembekerülő nemzeti radikálisok, s a nagy létszámú focidrukkerek is beálltak a hazának segítséget felajánlók sorába. – Mindegyikükre jellemző, hogy minden ellenszolgáltatás nélkül tennék ezt, még az ellátásról is maguk gondoskodnának. Szakemberek ajánlották fel munkájukat a határvédelmi létesítmények kivitelezéséhez, létesítéséhez. A magyarság döntő többsége nemzetként viselkedik, és ez nagyon pozitív fejlemény.
A migráns-támadás pozitív hozadéka az is, hogy lelepleződtek népünk ellenségei, a belső bomlasztók, az idegen hatalmak ügynökei. Az ellenségeink barátai azok, akik szintén az ellenségeink. Békés időszakban a politikai adok-kapok a hatalmi játékok velejárói. Nincs nagy jelentősége, lényegében cirkusz a népnek, szükségszerű cirkusz.
De kritikus időszakokban nincs helye cirkuszi mutatványoknak, mert ilyenkor foggal-körömmel harcol mindenki a maga igazáért. A cionista vezérlésű liberális baloldal is. Csakhogy az ő igazságuk, csak az ő igazságuk, mindenki más számára hazugság. Ez a hazugság ebben az időszakban egyenlő a hazaárulással, a magyarság hülyének nézésével, a belső biztonság bomlasztásával, az idegen érdekek érvényesítési szándékával. Ahogy Európában is a történelme legaljasabb vezető rétege az USA fegyverei segítségével bitorolja a hatalmat, úgy hazánkban is történelmünk legaljasabb politikai ellenzéke rombol és támad. Szintén USA segítséggel. Haza, nép és nemzetárulók.

De most a jótékony politikai ködösítésből ki kellett állniuk a napra, mert elvárták tőlük a gazdáik a munkálkodást. Itt állnak előttünk ezek a torzszülöttek, akik közül szinte senkinek sincs elfogadható emberi formája. A tartalom és a forma egységének élő bizonyságai. Mindegyik az emberről készített abszolút rosszindulatú karikatúra, cigánykocsma stílusú és hordószónoki szintű megnyilatkozásokkal és vég nélküli, folyamatos hazugságokkal. Az ötpárti egypárt ripacsokkal, félkegyelműekkel, torzszülöttekkel, tolvajokkal és szélhámosokkal az élén óriási szereptévesztésben leledzik. Azt gondolják, hogy valakiket még érdekelnek, pedig az egy maréknyi kreténen kívül már senkit. Ezen a maréknyi söpredéken lehet majd osztozkodni 2018-ban, és amikor nemhogy az Országgyűlésbe, de még a támogatásra érdemesek közé sem kerülnek be, a gazdáik fogják farba rúgni őket.
Ezek a főbb nyereségei a migránsok támadásának. A migránsok keltette társadalmi feszültségek által létrejön a nemzeti erők reneszánsza, az EU nemzetállamok szövetségévé válása, és Európa csatlakozása az Eurázsiai Szövetséghez. Ez még a jövő ígérete, de ezeket is mind a migránsok támadása és viselkedése fogja kiváltani.
A több millió migráns 85%-a fiatal férfi. Ez azt eredményezi, hogy óriási lesz a nemi erőszakok száma, és a prostitúció soha nem látott szintre emelkedik. Ez a munkát elutasító migránsokat bűnözésre készteti, sehol senki és semmi nem lesz biztonságban. A hazaárulók számára ez lenne a legkedvezőbb változat, mert csak a zavarosban képesek létezni. Ezt képviselik, ezért visítanak, ezért támadják a nemzetvédő kormányt és minden nemzeti erőt.
De nincs esélyük. Már gyűrűbe fogtuk őket, és nem is hagyunk elmenekülni egyet sem. A népi ítélőszékeknek lesz munkájuk, mire az igazságot érvényesítik. A migránsok pedig úgy eltűnnek, mintha soha sem lettek volna. Ehhez nem kell semmi más, csak az erőnek a demonstrálása. Egymást taposva fognak menekülni, amíg menekülhetnek.
Horgos, 2015. szeptember 16. Illegális bevándorlók kövekkel dobálják a magyar rendõröket Horgos 2 határátkelõnél 2015. szeptember 16-án. A magyar rendõrök könnygázt és vízágyút is bevetettek a határ magyar oldaláról az õket Szerbia felõl dobáló illegális bevándorlókkal szemben. MTI Fotó: Ujvári Sándor
Bojtár András