• Máté 5:16 [↩]
 • 2. Korinthus 4:6 [↩]
 • Forrás: James Corbett, theinternationalforcaster.com
  8 Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete.
  9 Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és MEGÖLNEK TITEKET; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt AZ ÉN NEVEMÉRT.
  15 Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről DÁNIEL próféta szólott, ott áll a szent helyen (aki olvassa, értse meg): …
  Máté 24:8-9, 15
  … és látám azoknak lelkeit, akiknek FEJÖKET VETTÉK A JÉZUS BIZONYSÁGTÉTELÉRT és az ISTEN BESZÉDÉÉRT, és akik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre; és éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig.
  Jel. 20:4
  9,26 A hatvankét hét mulva pedig kiirtatik a Messiás és senkije sem lesz. És a várost és a szenthelyet elpusztítja a KÖVETKEZŐ FEJEDELEM népe; …
  Dán. 9:26
  – Ez a „következő fejedelem” a Római birodalom volt. Az a Római birodalom, amely napjainkban is él! (A mi jogrendszerünk is a római jogra épül! és Dániel próféciájának „szobra” „vas lábszárai” szerint is ez az utolsó világbirodalom.) De Dániel prófétál az Északi és Déli királyok harcairól is. Az Északi királyt ugyan ez a Római birodalom személyesíti meg, míg a Déli királyt Izmáel leszármazottai.
  Érdemes felfigyelni arra is, hogy a Római birodalom a keresztes hadjáratokban ugyan olyan véres terjeszkedő hittérítést folytatott, mint most az ISIS nevű muszlim vagy muzulmán (?) világ.
  Ez az arab világ 732-ben hatalmas támadást indított a Római birodalom (Európa) ellen, de súlyos vereséget szenvedtek. Célja akkor is az erőszakos, véres, terjeszkedő hittérítés lett volna, de az Örökkévaló Isten mindezidáig megkímélte tőle Európát. Most viszont elkövetkezett a hitünk megméretésének az ideje, a végső összecsapás !!!
  Ha megfigyeljük a fenti Biblia idézeteket, jól felismerhetően erről beszél Jézus is, Jelenések könyve is, Dániel is, – tehát a két erőszakosan térítő birodalom összecsapása VALÓS TÉNY.
  – Abban a cikknek tökéletesen igaza van, hogy a terrorcselekmények az Antikrisztus felemelkedéséhez vezetnek. De azt is látnunk kell, hogy az Északi és Déli királyok valós összetűzéseinek következményeit használja fel Sátán, az Antikrisztus felemelésére, és ez nem egy Antikrisztus által eltervezett és irányított szál. Így helytelen a kérdés, hogy akkor a terrorizmus kinek az érdekét is szolgálja? Itt nem egy emberek által megtervezett, manipulált akcióról van szó, hanem egy olyan valós veszélyről, aminek hatását az AK. a saját hatalmának megszilárdítására fogja felhasználni, „a világot megmentő szerepében”!

  Ui: Megjegyzem, hogy Izráel is úgy szakadt ketté Roboám és Jeroboám idejében, hogy a 10 királyságnak Jeroboám megtiltotta, hogy a salamoni templomba menjen az Isten imádatára. Helyette építtetett egy “saját templomot,” ami hamis istenimádathoz, majd szétszóratáshoz vezetett.
  (A keresztényeknek pedig most ökumenikus templomot, -őkumenikus istenekkel – akarnak építeni.)
  Szeretettel: Erika
  http://idokjelei.hu/2015/11/problema-reakcio-megoldas-parizsi-kulonszam/