Erre nagyon egyszerű a válasz: Semennyire, épp ellenkezőleg: ők az iszlám megcsúfolói és legádázabb ellenségei. A magyarázat pedig szintén egyszerű, felsorolok néhány nyilvánvaló okot:
1- Az iszlám zászlója évezredes hagyomány szerint nem fekete, hanem zöld.
2- A Korán csak azokkal szemben engedélyezte a harcot, akik erőszakkal akarják eltéríteni a muzulmánt a hitétől, vagy rátámadnak, erőszakkal toloncolják ki otthonából és elveszik a vagyontárgyait.
3- Ha már muszáj harcolni, akkor a muzulmánnak tartania kell magát bizonyos szabályokhoz, amelyeket ha áthág, akkor nem csupán eretneknek, de – az áthágás milyenségétől függően – iszlámgyalázónak is tekinthető. Ezek a szabályok a következők:
I – Gyermekeket, idős embereket, nőket és egyéb fegyverteleneket és harcképteleneket bántani tilos!
II- Kutakat mérgezni, településeket felégetni, egyszóval tömeges halált okozni tilos! (magyarán: az iszlám tiltja a terrorizmust, mint harcmódot. Egy igazi muzulmán sosem követne el robbantásos merényletet)
III- Fákat, tenyészállatokat és egyéb jószágokat/javakat elpusztítani/megsemmisíteni tilos!
IV- A holttestet megcsonkítani, hullát gyalázni tilos!
V- Aki megadja magát, illetve békülni akar, azt nem bántjuk, annak meg kell bocsátani és békét kell kötni vele!
VI- A foglyokat megölni tilos!
VII- Az a muszlim, aki jogtalanul öl meg olyan embert, aki valaha kiejtette a száján, hogy egy az Isten és Mohamed a prófétája, halállal lakol és a pokolban végzi.
4- A Korán azt mondja: “A keresztényeknek, zsidóknak és azoknak, akik egy Istenben hisznek, nincs mitől félniük, s nem fognak később bánkódni”. Az Iszlám Állam harcosai ellene tesznek ennek a kinyilatkoztatásnak, méghozzá a leggyalázatosabb módokon.
5- A Korán világosan, félreérthetetlenül kimondja a következőket: “Hitvallásban nincs erőszak.. Aki akar, higgyen, aki nem akar, az ne higgyen… a te dolgod nem a számonkérés, hanem a közvetítés”. A vallási tolerancia gyakorlása egy muzulmán számára vallási kötelesség, az Iszlám Állam ezzel homlokegyenest szembemegy.
6- A Korán szerint paráznaság bűne miatt csak az büntethető – és csak ostorozással, nem pedig megkövezéssel – aki legalább négy férfi (vagy 8 nő) szeme láttára folytat nemi aktust. Magyarán: a Korán csak a nyilvános szexért szabja ki ezt a szigorú büntetést. Ráadásul Mohamed megmondta: csak az tekinthető paráznaságnak, amikor a pénisz behatol a vaginába. Az iszlám tehát elég nagy játékteret hagyott ebben a kérdésben, a muszlim lelkiismeretére bízva a cselekvést. Az Iszlám Állam tagjai ezért gyilkosságot követnek el valahányszor megköveznek egy paráznának vélt nőt vagy férfit, a Korán sehol nem írja elő a megkövezést.
Amit sokan nem tudnak az iszlámmal kapcsolatban: Mohamed beszédei és cselekedetei semmit nem írhatnak felül abból, ami a Koránban van. Ahol a muszlim ellentmondást talál a Korán és a mohamedán hagyomány között, ott a Korán tanítását kell követnie. Ráadásul, és ezt sok muszlim sem tudja, Mohamed kifejezetten megkérte a követőit, hogy csak azt rögzítsék, amit kinyilatkoztatásban kapott, de azt már ne írják le, hogy ő miket mondott és hogyan élt. Ezt azért kérte, mert az ő cselekedetei az ő idejében és az ő népének körében voltak mérvadók. Más időkben, más helyeken a Korán szavainak kellene a mérvadónak lenniük a muszlimok számára.
Forrás: https://www.facebook.com/nizarmidani