2015. szeptember 17., csütörtök

Újabb hordák a határon

…Hagyjuk is az EU-t és az USA-t. Nekünk, a maradék nemzeti szuverenitásunk megmentése, erősítése kell, hogy a célunk legyen. Akár az EU-val szemben is.
Be kell látnunk végre azt is, hogy az nem a szövetségünk, aki kifoszt, leigáz bennünket, elnyomja normális önvédelmi képességeinket.
Többször írtuk már, olyan, hogy bal-, vagy jobboldal nem létezik, csupán a jó és a gonosz oldala létezik. A harcban egyik oldalon a tisztességes stabil erkölcsi alapokon álló, tettre kész hazafias emberek állnak, míg velük szemben a szemétre való gyáva és haszonleső csőcselék. … Vissza kell állítani hazánk önvédelmi képességét, nem csupán katonai, hanem gazdasági téren is, vagyis az élet minden területén, mely születésünktől halálunkig kísér, legyen az oktatás, egészségügy, élelmezés, bármi, ami a haza, a magyarság érdekét szolgálja.

Újabb hordák a határon
Ideért a terrorista horda újabb hulláma.
Mint ismeretes, a magyar-szerb határon elkészült a magyar lakosság védelmére hivatott kerítés, ami egy részleges határzár, és 15-étől a Fidesz kormány szintén a magyar lakosság felhatalmazásával e védelmi stratégia részeként szigorúbb migrációs törvényt is életbe léptetett. A határ védelmére nagy rendőri erőt is mozgósított, melyet terrorelhárítókkal és katonasággal is megerősített.
Hogy ez mire lesz elég, az még elválik.
A határvédelem főpróbája
Tegnap, a horgosi (Röszke 2.) határátkelőnél a szerb szervek által buszokkal odaszállított bevándorlók terrorista tagjai erőszakkal próbálták áttörni a határzárat. Tették mindezt a szerb segítőik aktív, és a felvonult szerb rendőrség tétlen asszisztálásával.
A mintegy 800-1000 fős határnál várakozó migránsok közül nagyjából 200-an (ez az ott lévő „menekültek” negyede, ötöde) egy 50fős kemény mag vezetésével garázdaságra, erőszak alkalmazására ragadtatva magát, nekiesett a határkerítésnek, az áteresztő kapunak és rátámadt a magyar oldalon határt őrző rendőrökre, köveket, beton darabokat dobálva rájuk, valamint sátrakat, gumikat gyújtottak fel.
A támadás előtt ultimátumot (sic!) intéztek a határt őrző rendőrökhöz, vagyis megfenyegették őket, ha nem engedik át a hordát (magától értetődően ellenőrzés és iratok nélkül, – ahogy eddig), akkor erőszakkal jönnek át. Valószínűleg liberális támogatóik és terrorista vezetőik a homályos agyukban úgy képzelik, ha elég erőszakosan lépnek fel, és agresszív erőt mutatnak, akkor felülírhatják az adott ország törvényeit. Illetve ránk erőltethetik az akaratukat.
Ez ugyan eddig is csak részlegesen jött be nekik velünk szemben.
Noha a liberális média nem győzi a hazugságaival támogatni őket, a tények látványosan cáfolják minden hazugságukat.
Sajnálatos, hogy ennek ismét az ártatlanok itták meg a levét, hiszen megakadályozták a békés, a hatóságokkal együttműködésre hajló valódi menekült családokat a regisztrációban, tovább lassítva az ő bejutásukat. Illetve menekült státuszuk megvizsgálását.
Nem járunk messze az igazságtól, amikor azt feltételezzük, hogy a menekülteket, időseket, gyerekeket, asszonyokat, (melyek jó része valójában csak gazdasági menekült) a cionisták háttér támogatását élvező ISIS csupán színpadi kelléknek használja fel a terroristái tömeges bejuttatásához
Ennek eklatáns példája volt, amikor két gyermeket minden lelkifurdalás nélkül hajítottak át a kerítésen. (mindkét gyermek megsérült). Akik azt hiszik (vagy szeretnék elhitetni), hogy ez csak egyetlen kirívó eset, akkor a többi atrocitásról, tudomást se véve a homokba dugják. a fejünket.
Ezért mi emlékeztük más esetekre, mikor egy garázda Bicskénél a sínekre rántott egy asszonyt a karon ülő kisbabájával, vagy emlékeztetünk erre a szintén nem egyedülálló jelenségre: „Menekült férfiak bántalmazzák és erőszakolják meg menekülttársaikat, legyen szó akár nőkről, akár gyerekekről”. – Mandiner, MTI hír. a The Huffington Post című lap német internetes kiadása „Nőket és gyerekeket erőszakolnak a menedékkérők Németországban” című cikke alapján.
A horda, az agresszor jelző egyáltalán nem túlzás, különösen, ha még azt is hozzá vesszük, hogy amerre csak jártak mindenütt mocskot hagytak maguk után, eldobálták a kapott élelmiszereket, ruhákat, sátrakat, stb, valamint azt is, amit Bayer Zsolt írt: „Magyarországot megtámadták. Ország-világ szeme láttára. Láthatta mindenki. És mindenki láthatta a támadókat. Nem menekülők. Agresszorok. Életerős, fiatal, mindenre elszánt és bármire képes katonák.
A határzárat nem csak a Röszke 1. és Röszke 2. határátkelőnél bontották meg, hanem más részeken is. Ezeken a helyeken jutottak be néhány százan, anyákat gyermekeikkel együtt dobták át. Feltehetően a későbbi Magyarországon megtörténő „családegyesítés” kierőszakolásának szándékával.
Aztán ne feledkezzünk meg azokról a hazai, és külföldi, illetve a jelenlegi szerb „civil” támogatókról és „jogvédőkről” se, akik tüzelik és bujtogatják a migránsokat, és általuk készített plakátokat nyomnak a kezükbe „Megdöbbentő röpcédulákat osztogatnak a szerb határon!”. Egyúttal emlékeztetünk arra is, hogy a „menekültek” paprika spray-vel fújták le a magyar oldalon álló rendőröket (?!) Nem tudni, hogyan került hozzájuk, de ez sem példátlan. Korábban, a FB-on nyomaban.blogger bejegyzésben olvastuk, hogy szúró vágó eszközökkel, sőt nunchako-val felfegyverkezve érkeztek hazánkba: Szinte mindegyiktől vesznek el különböző fegyvereket, legtöbbször kések szúró-vágó eszközök, de van aki nunchakoval „menekül.
Mindezek után mit tesz a liberális EU?
Ugyanazt, amit az itthoni liberális média csőcselék is. Uszít az országunk ellen.
Úgy tesz, mintha valóban csupán menekültkérdés lenne a határok megtámadása. Macedónia után Magyarországot is szégyenpadra ültetné. A bajok gyökerével azonban nem foglalkozik, ahogyan a kiváltó okokkal sem, melyben USA talpnyalójaként és NATO tagként legalább akkora felelősség terheli, mint azokat, akiknek a talpát nyalja.
A véleményformálás mindig úgy kezdődik, hogy valaki visszaütött, de a kiváltó okról nem vesz tudomást. Az cionista vezénylésű USA,  halálugrásában migráns ügyben is magával rántja „szövetségeseit” is. A hazai hangadó médiák a röszkei eset kapcsán (is!) – természetesen, a is szócsöveihez csatlakozva a magyar kormányt támadva, bírálva próbálja balliberális csicskásait hatalomhoz juttatni.
Szíjártó nagyon finoman fogalmazott, amikor az események nemzetközi és hazai sajtó bírálatait, az események tényeket negligáló tálalását bizarrnak nevezte.
Mi felháborítónak tartjuk az egyoldalú és hazug (a valóságot figyelmen kívül hagyó) fröcsögést.
Ezek a fősodorbeli „tájékoztatások”, egyetlen szót sem ejtettek az előzményekről, mely a magyar határvédők REakcióját kiprovokálták, arról sem, hogy 14 rendőrünk megsérült. Arról is hallgatnak, hogy az atlantista tervezésű, irányítású és pénzelt „arab tavasz” célja nem más, mint az arab és afrikai országok, nekik nem tetsző vezetőinek eltüntetése, a nemzeti vagyonuk megszerzése, és ezen országok látszólag amerikai (valójában a Rothschildok államának) irányítása alá vétele, gyarmattá tétele volt. E cél „szentesítette” az eszközt, azaz ezen országok porig bombázását, működő rendszerük szétverését. Persze mélyen hallgatnak arról a tényről is, hogy az általuk kiképzett és pénzelt terroristák kicsúsztak az irányításuk alól, önállósodtak, elszabadultak, akárcsak kifejlesztett vírusaik (AIDS, Ebola, Madárinfluenza, stb.).
Most Szerbiának látszólag az a legfontosabb, hogy tiltakozzon az ellen, hogy a magyar rendőrök viszonozták a támadást, megvédeni merészelték a határainkat és e közben a könnygáz meg a víz a szerb határon átjutott.
A tétlen szerb erők, – nyilván parancsra – semmit sem tettek órákon át, hogy megakadályozzák a szerb oldalról indított magyar határvédők elleni támadást, noha a terrorista elemek teli palackokat, majd betondarabokat és köveket, sőt gyerekeket hajigáltak át a magyar oldalra. Ahogyan tétlenül bámulták a helyi vámmentes bolt kifosztását is, és a szerb oldalon felgyújtott adomány sátrak és ruhák, de még a szerbektől kapott gumiabroncsok füstje sem csípte a szemüket.
Mégis hazánkat marasztalták el ezúttal is. Még hosszan sorolhatnánk a nyilvánvaló ferdítéseket, hazugságokat.
A nagy kérdés csak az, hogy amikor az ISIS falova és a migráns hordák az EU-t is szeméttel, mocsokkal borítják el, amikor ezeket a gazdag EU-s országokat is visszavonhatatlanul elözönli az öntörvényű sáskahad, és ugyanolyan lépéseket kell majd megtenniük, mint Magyarországnak, akkor vajon ez a kettős mérce változik-e? A horda nem csupán beilleszkedni nem képes, de még követelőzik is, és igyekszik mindent a maga képére (anarchia, mocsok, embertelenség, bűnözés, erőszak) formálni, erre itt egy újabb „gyöngyszem”:
Az EU lerohanása már folyamatban van évtizedek óta, de a negatív hatásokat még most sem tudják kezelni. Mi lesz, ha a német, svéd, francia, stb. lakosságnak végképp elege lesz, és a liberális toleranciát sutba dobják – ami valójában már régen nem is tolerancia, hanem megalázkodás?
Az EU-nak befellegzett, csak még nem dőlt össze, ezért nem nyilvánvaló ez a tény sokaknak.
Mondjuk ki nyíltan az USA-nak is ugyanígy befellegzett. E tények egyre nehezebben kendőzhetők el az erős néphülyítés ellenére is.
Megoldások
Hagyjuk is az EU-t és az USA-t. Nekünk, a maradék nemzeti szuverenitásunk megmentése, erősítése kell, hogy a célunk legyen. Akár az EU-val szemben is.
Be kell látnunk végre azt is, hogy az nem a szövetségünk, aki kifoszt, leigáz bennünket, elnyomja normális önvédelmi képességeinket.
Többször írtuk már, olyan, hogy bal-, vagy jobboldal nem létezik, csupán a jó és a gonosz oldala létezik. A harcban egyik oldalon a tisztességes stabil erkölcsi alapokon álló, tettre kész hazafias emberek állnak, míg velük szemben a szemétre való gyáva és haszonleső csőcselék. Legyenek bármely szervezet tagjai is.
Ezért a megoldás a jók összefogása. Ma a gonosz aknamunkája nyomán azonban a jók oldala megosztott, mert nem hallgat a józan eszére, szívére és nem okult a tapasztalataiból, ehelyett, mérhetetlenül ostobán hagyja magát megosztani, megtéveszteni és eltűri a felette uralkodókat.
A jóknak kapcsolatot kell találniuk egymáshoz és kivetni maguk közül a selejtet, a gonosz szolgálatában állókat.
Meg kell vizsgálni, miben tudják egymást támogatni, hogyan tudnak összefogni, és megszabadulni azoktól, akik ezt meggátolják. Nem lehet, és nem is kell mindenkinek mindenkivel összefogni.
A nemzet szempontjából további megoldást jelent a migráció támogatása helyett a magyarság (ez nem azonos kategória a magyar állampolgársággal (is) rendelkezőkkel!) népességcsökkenésének megállítása. A magyarság fennmaradása a magyar családok támogatásával érhető el, akár pozitív megkülönböztetésük alkalmazásával is!). A sokszínűség mi magunk vagyunk, bennünk él. Nincs szükségünk a magyarságtól idegen elemekkel való mesterséges keveredésre. Legyen az bármilyen fajta-, mentalitás-, identitás, vagy kultúrabeli eltérés.
Ha már, minket magyarokat előszeretettel vádolnak igaztalanul azzal, hogy kirekesztőek, idegengyűlölők, antihumánusak vagyunk, s ki tudja még milyen jelzőket aggatnak ránk. Ne törődjünk ezzel a fröcsögéssel, hanem legyünk végre azok, akik valójában vagyunk, és a magyar nemzet érdekeit tartsuk szem előtt az idegen érdekek helyett, a közösségünk érdekét helyezzük a magánérdek elé.
A hitelesség érdekében őszinte párbeszédek lefolytatása, és a mostani áldemokrácia helyett egy valódi demokrácia szükséges
Meg kell szabadulni minden kolonctól, ahogyan a süllyedő hajóból is a ballasztot kell dobni, hogy a léken ne follyon be a víz, amíg befoltozzák.
Meg kell nyirbálni az érdemtelenek jogait, amíg nem bizonyítják, hogy tudnak felelősen viselkedni és érdemessé nem válnak a nemzethez tartozásra.
Vissza kell állítani hazánk önvédelmi képességét, nem csupán katonai, hanem gazdasági téren is, vagyis az élet minden területén, mely születésünktől halálunkig kísér, legyen az oktatás, egészségügy, élelmezés, bármi, ami a haza, a magyarság érdekét szolgálja.
Szerezzünk érvényt akaratunknak, mert a mi jogunk eldönteni, hogy kiket és milyen feltételek mellett fogadunk be, és ne az EU, vagy más szervezetek diktáljanak nekünk a mi kárunkra. Ha pedig a minket elözönlő migránsok közül mégis megengedjük néhánynak, hogy itt éljen, akkor azok kizárólag keresztények lehetnek.
Ezek a fennmaradásunk érdekében megtenni szükséges lépések, melyeket, már régen meg kellett volna lépnünk, de talán még most sem késő.

Audie – Szabad Riport

Horgos, 2015. szeptember 16. Migránsok a Horgos-Röszke szerbiai oldalán 2015. szeptember 16-án. A magyar rendõrök könnygázt és vízágyút is bevetettek a határ magyar oldaláról az õket dobáló illegális bevándorlókkal szemben. MTI Fotó: Ujvári Sándor

Ezek katonák! Legalábbis tekintélyes részük az. A szervezettségük, az egyöntetű viselkedésük és gőgjük, de még a testalkatuk és mozgásuk is, – erre utal

…”Fiatal, fanatizált férfiak. Erősen valószínűsíthető, hogy valamely terrorszervezet, talán éppen a Tálib Hadsereg, vagy az Iszlám Állam, – vagy akár mindkettő harcosai. – Vagy pedig ezek újonnan szerveződő, európai hadtestjeinek katonái.- Kik a migránsok közé bújva jutnak be Európába.

Vajon gondolkodott e már valaki azon, hogy miért nem akarnak regisztrálni, ujjlenyomatot adni? – Mert így bizony nem lesznek azonosíthatók…”

2015. szeptember 16. – A háború első napja

Horgos, 2015. szeptember 16. Migránsok tüntetnek a magyar oldalon álló rohamrendõrökkel szemben a Horgos-Röszke határátkelõhelynél, a magyar-szerb határ szerbiai oldalán 2015. szeptember 16-án. Könnygázt és vízágyút is bevetettek a magyar rendõrök a magyar-szerb határnál az õket dobáló illegális bevándorlókkal szemben. MTI Fotó: Ujvári Sándor
Ultimátumot adtak szerda délben a magyar határt védő rendőrségnek, – a közvetlenül a határkapu előtt csoportosuló iszlamisták. Az ultimátum arról szólt, hogy a magyar rendőrség engedje be őket Magyarországra, ellenkező esetben támadást indítanak, hogy ha kell erőszakkal is, de betörjenek az országba. S miután az ultimátum 13 órakor lejárt, azt követően nem sokkal, – meg is indították a támadást a lezárt magyar határ ellen.
Rövid idő alatt berúgták a kaput, ám amögött a Készenléti Rendőrség falanxával találták szemben magukat. A rendőrök védték a határt, s rövid iő alatt felszámolták az iszlamista támadók betörését.
Ezek után következett a több, mint 2 órás csatározás, melyben a migránsoknak álcázott támadó iszlamista harcosok, vasrudakat, betondarabokat, (s mindent, ami a kezük ügyébe esett), dobáltak a magyar határt védő rendőrsorfalra. Majd következett a tűz, – gumiabroncsokat égettek, – égő rongyokat hajigáltak.
A magyar rendőrség könnygázzal és vízágyúval válaszolt.
Mindeközben a szerb rendőrség gyáván nem csinált semmit. Nem tett semmit azért, – hogy felszámolja a területéről kiindított muszlim támadást. Nem számolta fel a rendbontást.
Sőt, miután a támadás kifulladt, s végre nagy nehezen előmerészkedtek, (az iszlamisták megtapsolták őket), a szerb hatóságok hagyták büntetlenül a helyszínről eltávozni a migránsokat.
Sőt hátrébb, a liberális segélyszervezetek aktivistái itallal és étellel várták a kimerült és fáradt iszlamista harcosokat.
Bár ezeket a fanatizált martalócokat a liberálisok ugyan “menekülteknek” szokták nevezni, – ám ezek a fiatal fickók igencsak rácáfoltak erre az elnevezésre.
Mert, ahogyan ebben a képriportban is látható; Nem “szegény szerencsétlen menekültek” ezek, – hanem katonák. Gátlástalan iszlamista harcosok, kik gyerekek és asszonyok, s családok közt megbújva, s azokat pajzsként használva törnek észak felé a kontinensen.
Horgos, 2015. szeptember 16. Migránsok a Horgos-Röszke szerbiai oldalán 2015. szeptember 16-án. A magyar rendõrök könnygázt és vízágyút is bevetettek a határ magyar oldaláról az õket dobáló illegális bevándorlókkal szemben. MTI Fotó: Ujvári Sándor
Fiatal, fanatizált férfiak. Erősen valószínűsíthető, hogy valamely terrorszervezet, talán éppen a Tálib Hadsereg, vagy az Iszlám Állam, – vagy akár mindkettő harcosai. – Vagy pedig ezek újonnan szerveződő, európai hadtestjeinek katonái.- Kik a migránsok közé bújva jutnak be Európába.
Vajon gondolkodott e már valaki azon, hogy miért nem akarnak regisztrálni, ujjlenyomatot adni? – Mert így bizony nem lesznek azonosíthatók.
Meg nem erősített információk  szerint, az összecsapást megelőzően, két gyermeket dobtak át a kerítésen, s míg a magyar egységek azokkal voltak elfoglalva, a muszlimok megindították a támadást. Közvetlenül a határkapu ellen, az ultimátum lejárta után nem sokkal, – szerdán délután…


Egyéb fotók, ugyanerről a csatatérről:


Claymore / Szabad Riport – Fotók: MTI
mrg
A második videón közölt felvételek többsége Magyarországon készült. Mégsem láttuk.
Большинство кадров на втором видео были сняты в Венгрии. Но мы – жители этой страны – так и не видели их.


(Csikós Sándor/ http://rishonim.info/2015/09/16/100890-and-so-it-begins-isis-flag-among-refugees/)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése