A francia parlament alsóháza elfogadta a Misztral-szerződés felbontását deklaráló törvényt. Az ülésterem szokatlanul üres volt, és 577 képviselőből összesen 21 fő mert véleményt nyilvánítani.
A francia nemzetgyűlés mai szavazásán megjelent képviselők közül 13-an “igen”, 8-an pedig “nem” szavazatot adtak le. Összesen tucatnyi képviselő mert véleményt nyilvánítani a szerződésszegés ügyében, a többi nem jelent meg, vagy tartózkodott a szavazáson.
A törvényjavaslat mindössze a Misztral-üzlet felmondásának deklarálását tartalmazta – az üggyel kapcsolatban a véleménynyilvánítás azonban könnyen egy képviselő karrierjébe kerülhet. A “nem” válasz esetében a képviselő az Egyesült Államok külpolitikájával kell szembeforduljon (ami jelen helyzetben saját karrierjének elgáncsolását jelenti), az “igen” szavazat pedig Moszkvával szemben ellenséges alapállás felvételét feltételezte, ami a közvélemény mindinkább Amerika-ellenessé válása miatt szintén lassú politikai öngyilkosság egy képviselő számára. Ennek eredményeként
a képviselők mindössze 3 százaléka mert véleményt nyilvánítani egy az ország külpolitikájával kapcsolatos ügyben.
Franciaország azt követően gyártott ürügyet a hajók át nem adására, hogy Washington felszólította a NATO főtitkárát, tegyen hivatalos vételi ajánlatot az orosz megrendelésre gyártott hajókra. Az Egyesült Államok jelenleg is háborús készülődést folytat Kelet-Európában, és az Oroszország ellen készülő offenzíva miatt az orosz flotta modernizálásának hátráltatására törekszik. A főtitkár hivatalos ajánlatot tett Párizsnak a hajók megvásárlására, a francia kormány pedig amerikai nyomásgyakorlásnak lett kitéve, melynek célja a hajók át nem adásának kikényszerítése volt. Párizs ebben a helyzetben alkalmatlannak bizonyult arra, hogy egy külső hatalommal szemben önálló külpolitikát folytasson.
A történtek rámutattak, hogy Franciaország nem tudja teljesíteni államközi szerződésben vállalt kötelezettségeit, ha egy ellenérdekelt fél az együttműködés felbontásának kikényszerítésére törekszik. Thierry Mariani, Franciaország volt közlekedési minisztere szerint a Misztral-ügy csúfos vége egyértelművé tette, hogy Franciaország behódolt az Egyesült Államoknak.http://hidfo.ru/2015/09/gyarmatorszag-a-francia-kepviselok-nem-mertek-allast-foglalni-egy-kulpolitikai-kerdesben/