2015. október 6., kedd

Hasonló SORSA VOLT és HASONLÓ JÖVŐRE VÁR KÁRPÁTALJA is!

ERŐNEK EREJÉVEL NEM LEHET JÓVÁ VÁLTOZNI

(Némi olvasmány azoknak, akiknek még mindig meggyőződésük, hogy Oroszország erőnek erejével csatolta el a Krímet. Sajnos, a lábjegyzeteim nem jöttek át.)
EGY SZEMTANÚ SZUBJEKTÍV, ÉRZELMI VALLOMÁSA
(AVAGY: ERŐNEK EREJÉVEL NEM LEHET JÓVÁ VÁLTOZNI)
krím
1991-ben az ukrán szovjet köztársaság hatóságai – összefogva oroszországi és belorusz cinkosaikkal, köpve a szovjet népnek arra az akaratára, hogy maradjon fenn a Haza – aláírták a Belovezsszkaja Puscsa-i megállapodást.
A krímieket – anélkül, hogy megkérdezték volna őket – száműzték a végekre…
Még a távoli 1992-es évben sor került az első olyan kísérletre, hogy agresszív, tolakodó módon, ukránosítsanak minket.
Ha valaki már elfelejtette volna, azt emlékeztetem: a szimferopoli pályaudvarra befutott Lvovból a „barátságvonat”, a mostani jobb szektorosok harcias apukáival, szintén maszkokban. Akkor én is ott voltam a pályaudvaron, a peronon, maroklőfegyveremmel, a Szimferopol megyei rendőrkapitányságon dolgozó kollégáimmal együtt.
Az ő pufajkás parancsnokuk rontotta a levegőt, amikor gyűlölködve elbődült:
„A Krím vagy ukrán lesz – vagy a senki földje!”
A krímiek válasza erre a fenyegetésre nem váratott sokat magára: az „Oroszország Blokkja” fölényes győzelmet aratott a választásokon, és megválasztották a Köztársaság (akkor egyébként még nem Autonóm Köztársaság) Elnökévé Jurij Meskovot.
Ukrajna ezt kénytelen-kelletlen lenyelte. Ám nem felejtette el, nem bocsájtotta meg ezt a sértést.
Egyszerűen taktikát változtatott, elővette a félsziget „puha ukránosításának” taktikáját – felhasználva erre a politikai intrikákat, a gazdasági eszközökkel való fojtogatás, illetve a krími gyermekek elnemzettelenítésének eszközeit.
Sajnos Ukrajnának, jelentős részben, ez sikerült is.
A Krím elitje – közöttük az orosz is – túl gyengének bizonyult ahhoz, hogy ellenálljon a csábításnak és a fenyegetéseknek. Azokat viszont, akik nem adták fel, akik nem fogadták el a „játékszabályokat”, kiszorították a politikai élet peremére – előttük bezárultak a nagypolitika felé vezető ajtók.
A nemzetbiztonsági szolgálat „szuszanyinjai” húsz éven keresztül tekerték az ukrán ujjak körül a krími oroszokat, és mind aktívabb harcba kezdtek – no, nem azok ellen, akik Bandera nézeteit terjesztették, hanem a rendszerkritikus orosz mozgalmak és csoportok ellen. Megvetően „szélsőségeseknek” bélyegezve meg őket.
Az orosz Krím azonban nem azokból a gyolcsingekben balalajkázó politikusokból állt, akik a Moszkvából, a honfitársak támogatására kiutalt orosz pénzeken osztozkodtak. Az orosz Krím azokból az egyszerű emberekből áll, akik megőrizték becsületüket, emlékezetüket, hitüket. Akik oroszoknak nevelték gyermekeiket, unokáikat.
Ezért aztán, amikor Kijevben végbement a náci puccs, és a banderista falka, nyálát fröcsögtetve, másodszor is megkísérelte, hogy erőnek erejével ukránosítsa a félszigetet – a Krím föllázadt.
Eleinte csupán kisebb, szétszórt tüntetésekkel a különböző városokban. Aztán egy hatalmas, látványos tüntetéssel Szevasztopolban. Aztán, február 25-én, Szimferopolban, a Krími Legfelsőbb Tanács épületének anyacsavar formájú udvarán, spontánul, de elszántan…
Azután 2014. február 26-án a Medzslisz, a segítségére a városba beszivárgó jobb szektorosokkal együtt elhatározta, hogy megtör minket. Kíméletlenül, egyszer s mindenkorra. Hogy térdre kényszerítsen minket úgy, hogy soha többé aztán már ne tudjunk felállni.
Tudom, hogy miről beszélek. Ha akkor ott mi, azon a sorsdöntő napon nem álltunk volna helyt, nem mutattuk volna meg az erőnket, azt az elszántságunkat, hogy kitartunk a győzelemig (külön hála és köszönet azoknak a szevasztopoliaknak, akik a segítségünkre siettek), ha akkor késő este, abban a piszkos, latyakos hóban, a rekedt, lázas Kosztya Knirik némileg csapongó irányítása mellett nem láttunk volna hozzá barikádok építéséhez mindenféle lécekből, hordókból, egyéb építőanyagokból – könnyen előfordulhatott volna, hogy a február 27-re virradó éjszaka a Minisztertanács és a Krími Legfelsőbb Tanács épületének környékén nem tűnnek föl az „udvarias emberek” .
Valami, persze, lett volna akkor is. Bizonyára. Csak valami egészen más.
És az már nem a mi, krími „Orosz Tavaszunk” lett volna.
Az az „Orosz Tavasz”, amit saját testünkben hordtunk ki. Amiért megszenvedtünk. Amit annyira vártunk.
(Szergej Veszelovszkij-Csikós Sándor)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése