csak
Mint a legtöbb FIDESZ melldöngetés esetén, itt is, a fordítottja az igazság, mint amit a FIDESZ médiája sugall.
A születési arány azért nőtt az elmúlt évekhez képest, egy keveset, mivel a bázis igen alacsony volt.
A 2. FIDESZ kormány 4 éve alatt, a születési arány, az 1918 óta eltelelt időszak legalacsonyabb négyéves átlaga volt. Ehhez képest sikerült egy kis növekedést elérni.
Azaz a magyarországi népességfogyás a FIDESZ kormányzása alatt jelentősen felgyorsult és megállíthatatlannak tűnik.
Amióta az ország a jelenlegi határait számítjuk (1918), nem voltak ilyen kedvezőtlen adatok.
Néhány mutató a 2. FIDESZ kormány alatti (2010.-2014.) népességi adatokról. (KSH)
Az adatok a kormányzás 4 évére vonatkoznak, illetve négyéves átlag értékek. (Kerekített adatok.)
A legalacsonyabb népességszám 50 éve: 9.877.000 fő
A legkevesebb élve születés 1918 óta: 355 ezer fő/ ciklus
A legkisebb természetes szaporodás 1918 óta: -158 ezer fő/ciklus (NEGATÍV érték!)
A legkisebb születési arány 1918 óta: 9%
A legkisebb természetes szaporodási arány 1918 óta: -4% (NEGATÍV érték!)
A legkisebb termékenységi arányszám 1918 óta: 1,3 %
A legtöbb kivándorló, azaz tartósan külföldön élő magyar 1918 óta: 460. 000 fő (Világbanki adat.)
A 25 év alatti tanulók 45%-a kivándorolna. (TÁRKI 2015 évi felmérés.)
A népességfogyás megállításához, a jelenlegi 1,3-as termékenységi arányszám helyett 2,1 feletti arányszám lenne szükséges, azaz egy nőnek átlagosan ennyi gyermeket kellene szülni. (Megjegyzendő, hogy az 1,3-as arányszám még rosszabb lenne, ha a cigány nemzetiség termékenységi rátája nem javítaná ezt az értéket.)
Jelentősen növeli a népességfogyást, az elvándorlók nagy száma, és ami még ennél is rosszabb a fiatal korosztály 45%-os elvándorlási szándéka. (Ráadásul az Ő gyerekeik, már nem Magyarországra születnek.)
Figyelembe véve, hogy a Magyarországi termékenységi arányszám a FIDESZ kormány alatt jelentősen és tartósan lecsökkent, és a FIDESZ kormány alatt az elvándorlás megháromszorozódott, a magyarországi népességfogyás tragikus méreteket öltött.
Jelentősen növeli az elvándorlás problémáját az, hogy a fiatal korosztály 45%-ban tervezi az elvándorlást. (Ráadásul az ő gyerekeik, már nem Magyarországra születnek.)
A népességfogyás problémája (az alacsony reprodukciós ráta és az elvándorlás) nagyságrendekkel nagyobb, mint a FIDESZ jelenlegi vesszőparipája, a bevándorlási probléma.
Az érthető, hogy a FIDESZ a tragikusan felgyorsult népességfogyás problémáját igyekszik elhallgatni és helyette más problémákat előtérbe tolni, de az számomra teljesen érthetetlen, hogy erről (és más hasonlóan fontos problémákról) az ellenzéki pártok miért hallgatnak?!
(Fb)