2015. szeptember 6., vasárnap

Vlagyimir Putyin: Ukrajna kormánya nem teljesíti a donbasszi politikai rendezés feltételeit

Владимир Путин: власти Украины не выполняют условия политического урегулирования в Донбассе
Az orosz Távol-Keleten – Vlagyivosztok csendes-óceáni kikötővárosban – “Keleti Gazdasági Fórum” néven rendezvényre került sor.

A rendezvénysorozat végén az orosz államfő sajtókonferenciát tartott. Bevezető felszólalásának második részében két világpolitikai kérdésre tért ki.
1. A kelet-ukrajnai konfliktussal kapcsolatban megismételte AZT, A MINSZKI FOLYAMAT KEZDETE ÓTA FOLYAMATOSAN HANGOZTATOTT (ám a nyugati politikusok által agyonhallgatott, a világsajtó által pedig teljesen mellőzött) OROSZ ÁLLÁSPONTOT, MISZERINT A KONFLIKTUS BÉKÉS, TÁRGYALÁSOS RENDEZÉSÉNEK ALAPFELTÉTELE: A KÖZVETLEN TÁRGYALÁSOK BEINDULÁSA A KIJEVI VEZETÉS, ILLETVE A KÉT KELET-UKRAJNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG VEZETÉSE KÖZÖTT.
Ezzel, egyszersmind, Moszkva hangsúlyozza: OROSZORSZÁG NEM RÉSZESE A KONFLIKTUSNAK.
(Kijev tárgyalási hajlandóságáról: a minap, az ukrán különleges erők katonái előtt tartott beszédében Alekszandr Turcsinov – a Donbassz elleni terrorhadjárat elrendelője, jelenleg pedig a nemzetbiztonsági kabinet titkára – azzal élcelődött: szeretné, ha a különleges osztag harcosai, “becsomagolva”, leszállítanák neki Alekszandr Zaharcsenkot, a Donyecki Népköztársaság államfőjét. “Meg tudjátok tenni?” – fordult a katonákhoz. “Csak a parancsra várunk!” – felelték amazok.)
Mostani sajtókonferenciáján Putyin elnök tehát ismét nyomatékosította: a Minszkben aláírt dokumentumokkal összhangban VÉGREHAJTANDÓ TÁRGYALÁSOS, BÉKÉS RENDEZÉSNEK NÉGY ALAPPILLÉRE VAN, olyanok, amelyek végrehajtása nélkül lehetetlen a békés rendezés. Ezek:
– Az ukrán alkotmány módosítása – A DONYECKI FÉLLEL EGYEZTETETT MÓDON;
– A helyi választásokról szóló törvény elfogadása – A DONYECKI FÉLLEL TÖRTÉNT ELŐZETES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN
– A két donbasszi népköztársaságnak megadandó különleges státusz kidolgozása és elfogadása A DONYECKIEKKEL TÖRTÉNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN
– Törvény elfogadása Kijevben a donyecki félnek a harcokban részt vevő képviselőinek szóló amnesztiáról.
Putyin elnök értékelése szerint Kijev gyakorlatilag semmit sem hajtott valósított meg a minszki megállapodás erre vonatkozó fejezeteiről.
(Ukrajna az alábbiakra törekszik: 1. helyreállítani ellenőrzését az Oroszországgal közös határ fölött – megfosztva ilymódon a népköztársaságokat az orosz segítségtől, illetve elvágva a harcok elől menekülő lakosság útját; 2. előbb – SAJÁT TÖRVÉNYEI ALAPJÁN, ELLENŐRZÉSE, ILLETVE A KIJEV ÁLTAL TÁMOGATOTT JELÖLTEK INDÍTÁSA, a mostani helyi képviselők kiszorítása MELLETT – és csak ezt követően tárgyalni a régió különleges státuszáról.)
Kérdésre válaszolva úgy értékelte: a minapi kijevi zavargások mögött VALÓJÁBAN HATALMI MARAKODÁS FOLYIK – a területek státuszáról szóló törvény parlamenti megszavazása ehhez csak ürügy volt. (Megjegyzés: – a magyar sajtó tálalásával ellentétben – ugyanez, és nem afféle helyi bandaháború állt a közelmúltban Munkácson történt fegyveres incidens mögött is.)
Arra a kérdésre, hogy szerinte ez meddig mehet így, és milyen perspektívákat vár, az orosz államfő kijelentette: MINDADDIG EZ LESZ, AMÍG AZ UKRÁN NÉP ELTŰRI EZT A “BACCHANÁLIÁT”.
2. A másik világpolitikai kérdés: az európai menekültválság volt. (Felszólalásának e részéről a “királyi tévé” is idézett egy félmondatot – a “baloldalinak” nevezett sajtó semmit.) Eszerint: a válság oka a “hibás” amerikai politikában keresendő.
Valójában az orosz államfő ennél részletesebben, konkrétabban, mélyebben és határozottabban fejtette ki a kérdéssel kapcsolatos véleményét. “Hibásnak” nem általában nevezte a térséggel kapcsolatos amerikai politikát, hanem azt minősítette hibásnak, hogy a Nyugat, benne Amerika, figyelmen kívül hagyja, nem ismeri a térséget, annak történelmét – nem tiszteli az arab világ kultúráját, vallását. Keményebben fogalmazott: AMERIKA RÁERŐLTETI MÁSOKRA A MAGA FELFOGÁSÁT, ÉRTÉKRENDJÉT.
Európa pedig mindenben vakon követi, az un. “szövetségesi kötelezettségek” jegyében – tette hozzá.
A BAJOK FŐ OKA A TERRORIZMUS – mondta, emlékeztetve például arra, hogy Szíriából az emberek nem az Asszad elnök, hanem az un. “Iszlám Állam” által ellenőrzött területekről menekülnek tömegével. EZÉRT NEMZETKÖZI ÖSSZEFOGÁST SÜRGETETT A TERRORIZMUS ELLENI HARCBAN, jelezve: Oroszország már dolgozik egy, a nemzetközi terrorizmus ellen létrehozandó nemzetközi koalíció megteremtésén.
(Csikós Sándor)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése