Egyre inkább a meggyőződésem  részévé vált  , hogy valójában egy rafináltan kidolgozott tudatos „ önbetelepítő európai folyamatnak vagyunk a  „  palimadarai” vagyis a játékszerei. Régóta beszélnek arról, hogy Európának legalább 120 milliós vérátömlesztésre van  sürgősen szüksége stb. Ennek előkészítésére és kielégítésére Amerika megcsinálta az „ arab tavasz „ hadműveletét és máris özönleni kezdtek a döntően egészséges ,kisportolt, katonaköteles férfiak a földrészünkre. Egy  várható amerikai- orosz összecsapás (Európában vagy Szíriában ) idején   bizonyára jól felhasználható erők lennének Európa kezében.
Ez a  „Több legyet egy csapásra „ összetett stratégiai  feltételeknek  bizonyára meg is felel. Egy ilyen összetett  taktikai terv levezényléséhez viszont  szükségeltetik  egy beavatott nagy európai ország vezérének az irányító munkája  is. Vajon ki lehet az a népszerű, befolyásos és elkötelezett személy Európában,aki ezt a bizalmat a háttérhatalom részéről kiérdemelte.?
A válasz megadása előtt rendezzük csokorba a tényeket:

1./
Nemrég egy bizalmas német kormánydöntés született arról, - amit korábban már közzétettem - hogy a „betelepülők javát „ ( képzett mérnököket, jó szakmunkásokat, orvosokat  ) kellő válogatás után Németországba kell irányítani és tartani , majd  őket is a hasznot termelő erők részévé  kell tenni, míg a többit  vagy vissza kell küldeni a hazájába vagy tovább passzolni a kiüresedő Kanadának stb.   Ilyen bizalmas –taktikai okokból  kiszivárogtatott döntést csak egy céljai felé lépésről-lépésre haladó kijelölt  vezér  engedhet meg magának , senki más! .

2./
Vajon ki lehet az a fontos európai  személy ,  aki elkötelezettje a Kalergi- féle betelepítési koncepciónak, emellett  népszerű, erős és gazdag ország élén áll és megkerülhetetlen vezéregyénisége és irányítója lehet egy ilyen nagyformátumú akciónak ,továbbá  aki képes  ravasz módon  manipulálni, elaltatni  a saját közvéleményét is. A napokban történetek után a napnál világosabbá vált előttem , hogy ebben a rafinált önbetelepítő játszmában a Kalergi Díjjal kitüntetett  A. Merkel viszi a vezető szerepet és nem is akárhogyan. Kalergi Díjjal csak olyan személyt tüntetnek ki a háttérhatalom birtokosai, aki  nemcsak híve a betelepítéseknek, hanem racionális végrehatója is. Ehhez idézzük fel  A. Merkel  logikusnak tűnő  lépés-játszmáit:
a./
A betelepülők   „szakmai előszűrését „ Magyarországgal ( nem Görögországgal! ) akarta  a maga érdekeinek megfelelően elvégeztetni. Ez  a betelepülők ellenállása miatt  megbukott.
b./
Ahhoz, hogy a betelepülés ne álljon le és  a kiválogatás német érdekből hasznos módon megvalósulhasson, gyorsan olyan nyilatkozatot tett  A. Merkel , hogy a „szír menekülteket  mind befogadják „. Ez tehát időzített politikai üzenet volt a betelepülőknek, mobilizálta őket és alkalmat nyújtott arra is,  hogy Merkel  a szírek  befogadásának ürügyén lemérje a belső ellenállás erejét is. Ravasz húzás volt, a németek szolidaritás érzetére való rájátszás tökéletes  volt és hozta az eredményt is. A német társadalom – az ultrák kivételével -  teljesen lepuhult!
c./
Ennek a belpolitikai  célnak az elérése után, már  politikai kockázatok nélkül  egy időzített kézmozdulattal  ki lehetett tárni a német kapukat a bevándorlók hatalmas tömegei előtt , mégpedig a magyarországi „vészhelyzetre „ való , szimpátiát is kiváltó ( a magyarok segítettek a német újraegyesítésben stb ) rájátszás ürügyén. Mégpedig olyan gyorsan és éjszakára időzítetten/!/  , hogy ne legyen ideje a német népnek még egy szusszanásra sem. Elindultak a „  nagy hírtelen”  felállított vonatszerelvények és busz különítmények bevetésével a németországi beszállítások , mintha azt percnyi pontossággal hetekkel előre kidolgozták volna. Ami nagy biztonsággal valószínűsíthető is. Itt Merkel és Orbán időzített összekacsintásának az elkerülhetetlen  vizsgálata hozhat még meglepő eredményt. Ezt majd elvégzi a történelem. Sok példa volt már  a történelemben az ilyen – kölcsönös vállveregetéssel járó – összekacsintásra. ( Kubai válság, Hruscsov és Kennedy  ) Ezzel a „ kiválogatás és szemezgetés „ ügye 100%-ban Merkelék kezébe került. Semmit sem veszítettek ők  a magyarországi előszűrés elmaradása miatt,   csak nyertek . Kizárólagos és ellenőrzés nélküli gazdái lettek a „szemezgetéseknek „ ! Pont.
d./
Amikorra a kerítés majd elkészül, a „ német érdekű „ előszűrést Magyarország kapja ismét a feladatául  jelentős ellenszolgáltatás nélkül.
Az abszolút  vesztesek tehát csak mi lehetünk!

KERESZT A HŰSÉGÜNK – KARD A BECSÜLETÜNK.

Budapest 2015. szept.6.

Jegyzi:
Dr.Nagy László
Rendi kormányzó