Az amerikaiak tekintélyes része kiábrándult a jelenlegi rendszerből; a politikusokat egyre inkább megvetik, míg a katonai vezetők a lakosság többségének támogatását tudják maguk mögött, és egyre többen támogatnának egy katonai puccsot.
A YouGov felmérésének eredményei szerint az Egyesült Államok lakosságának közel egyharmada – 29%-a – támogatná az amerikai kormány katonai erővel történő eltávolítását és a katonai közigazgatás bevezetését. Igen magas a bizonytalanok aránya is; a válaszadók mindössze 41%-a mondta azt, hogy semmilyen helyzetben nem támogatna egy katonai puccsot.
A felmérés szerint a republikánus szavazók 43%-a igazoltnak látna egy esetleges puccsot, ha azt a kormány alkotmánysértő működése teszi indokolttá. Ebben az esetben szintén magas a bizonytalanok aránya, és mindössze 29% ellenezné a katonai hatalomátvételt.
A felmérés eredményei alapján az amerikai lakosság sokkal inkább tiszteli a katonai vezetőket, mint a politikusokat; a válaszadók 71%-a szerint a katonatisztekre egyöntetűen jellemző, hogy az ország érdekét saját egyéni érdekük elé helyezik, miközben ugyanezt az állítást a kongresszusi képviselőkre vonatkozóan csak 12% tartja igaznak.
Az év folyamán számos “összeesküvés-elmélet” terjedt a Jade Helm műveletre vonatkozóan, ami sokak szerint annak előkészületét jelenti, hogy a szövetségi kormány a rendkívüli állapot kihirdetésére és a helyi döntéshozatali szervek kiiktatására készül. Greg Abbott kormányzó a Jade Helm kezdetét követően a Texasi Állami Gárdát mozgósította a szövetségi haderő műveleteinek megfigyelésére. A felmérés alapján a lakosság többsége elfogadhatónak és igazoltnak tartaná, ha a helyi kormány esetleges kiiktatását követően a tagállam saját fegyveres erői vennék magukhoz az irányítást a szövetségi kormánnyal szemben.


http://hidfo.ru/2015/09/az-amerikaiak-harmada-tamogatna-egy-katonai-puccsot/