Nagyjából három hete téma már orosz nyelvterületen egy térkép. Amely egy a Maradék-Ukrajnával, sorsával, lehetséges vagy elképzelt jövőjével kapcsolatos televízióműsorban bukkant fel.
A lengyel közszolgálati televízió, a “TVP Polonia” műsorának szakértő vendégei Maradék-Ukrajnáról szóló elmélkedései közben több alkalommal is illusztrációként lett a térkép “bevillantva”. Ha rápillantunk, megállapítható első ránézésre: mintha a kezdeti Kijevi Nagyhercegséget ábrázolná. (Ehhez képest a Bal-Rad által használt Maradék-Ukrajna megnevezés hatalmas területű birodalom.)
A műsor szakértői megállapodtak abban, hogy a térképen a vörös színnel ábrázolt Novorosszija Oroszország részét fogja képezni, egészen Moldova határáig. A Kijev-régió egy része, Harkov, Luganszk, Donyeck, Dnyepropetrovszk, Zaporozzsja, Mikolajev és Odessza régiók által alkotott Novorosszija-Újoroszország.
kijów
A “megállapodás” szerint a kárpátoki Csernyovci-régió Romániához, a galiciai rész pedig (Voliny, Lemberg, Ivano-Frankovszk, Ternopol régiók) Lengyelországhoz pártolnak, míg a Csehszlovákia Trianontól ajándékba kapott majd “elörökölt” soknemzetiségű Kárpátalja “kérdőjeles” hovatartozású. A “megelőlegezett bizalom” jeleként Kárpátalja Magyarországhoz van “odaszínezve”!
Számos hasonló térkép forog mindenféle internetes oldalakon, amelyek többé-kevésbé megegyeznek ezzel a térképpel. Ám mint önjelölt politológusok fejében megálmodott lehetséges variánsok. Pontosan ezért talán nem is különösebben érdemes foglalkozni AZOKKAL a térképekkel.
EZZEL a térképpel viszont már illő kellő komolysággal bánni. Pontosan azért, mert a lengyel közszolgálati televízió főcsatornájának műsorában bukkant fel. Főműsoridőben. Lengyelország pedig európai középhatalomként “tündököl” az utóbbi egy-másfél esztendőben. Mint amely középhatalom nem kis részt vállalt a tavaly februári puccs kirobbantásában, és mint ilyen, “elévülhetetlen érdemeket” szerzett magának Ukrajna szétzüllesztésében.
Ugyanez a Lengyelország viszont már kezdi bánni-no nem a Donbassz elleni kegyelenkedéseket!-hogy kiszabadította a palackból az ukrán nacionalizmus és fasizmust, amely az utóbbi időkben meglehetősen sok borsot tört Lengyelország orra alá.
Szóval a TÉRKÉP!
Magyar szempontból nézve akár azt is mondhatnánk rá, hogy szép. Dacára annak, hogy sok odaszagolnivalónk sincs az ügyek terén.
Viszont nagy kérdés az, hogy a Lengyelországon, Magyarországon, Románián és Maradék-Ukrajnán kivüli ÖTÖDIK ÉRINTETT (aki sorrendben talán inkább ELSŐ) OROSZORSZÁG politikai és állami vezetése látta-e már? És ha látta, mit szól hozzá?
Tekintettel arra, hogy a TÉRKÉP ott és olyan alkalommal bukkant fel ahol és amikor!-alighanem tudnak Oroszországban is a létezéséről.
Mert azért Lengyelország mégiscsak CSAK EGY európai középhatalmacska! Olyan harmad-negyedhegedűs. Amelynek fölöslegesen fantáziálgatnia azért nagyon nem illik! Kiváltképp nem főműsoridőben, és kiváltképp nem a központi állami televízióban.
Mi azért mások vagyunk. Mi fantáziálgathatunk.
Abba meg könnyen belefér, hogy alig kétszáz kilométerre LENNE Oroszország határa Tiszabecstől nyugati irányba. A TÉRKÉP szerint.
(Mi az a száz kilométer? Tankkal is alig három-négy óra.)


https://balrad.wordpress.com/2015/08/31/csak-egy-terkep-vagy-a-terkep/