Barack Obama amerikai elnök Joseph Votel tábornokot, az USA Különleges Műveleti Parancsnokságának (SOCOM) eddigi főparancsnokát nevezte ki az Egyesült Államok közel-keleti térségért és Közép-Ázsiáért felelős műveleti Középső Parancsnoksága (CENTCOM) élére.
Ez az első olyan eset, mikor a CENTCOM élére a Különleges Erők kötelékéből érkezik parancsnok. Az Egyesült Államok Különleges Műveleti Parancsnokságának főparancsnokai átlagban három évet töltenek a szervezet élén, ellenben Votel tábornok mindössze 16 hónapnyi SOCOM vezetés után veszi át a Közel-Kelet és Közép-Ázsia területi blokkjáért felelős CENTCOM műveleti parancsnokság irányítását. Ez egy rendkívüli csere, amely sürgősségi jelleggel lett végrehajtva és stratégiájában két dologra irányul. Az USA közel-keleti műveleti pozícióinak visszaszerzésére, és az Oroszországi Föderáció katonaföldrajzilag legsérülékenyebb határszakasza, a közép-ázsiai övezet feletti áttételes amerikai ellenőrzés visszaállítására.
Votel tavaly januári nyilatkozatában az amerikai nemzetbiztonságra fenyegetést jelentő kihívások közül az “újjáéledő Oroszországot” jelölte meg első helyen, és az amerikai szakszolgálatok és különleges erők közötti együttműködés fokozott összehangolásának fontosságát hangsúlyozta.
Az új irányító személy jellegénél fogva beigazolódik az a feltételezés, miszerint az USA konvencionális haderejének globális visszahúzódása egy olyan geopolitikai manőver álcázására szolgál, amelyben a CENTCOM alá tartozó műveleti területen a hagyományos hadviselést a szakszolgálatok és különleges egységek közötti együttműködés fokozott aktivitása váltja fel.
Ez a taktika a feszültségek váratlanul bekövetkező kiélezését helyezi előtérbe, és a térség kontrollált destabilizációját célozza meg a Brzezinski-féle “eurázsiai balkanizáció és irányított káosz” elve alapján.

http://www.hidfo.ru/2016/01/az-usa-parancsnokot-cserel-a-kozel-keleten/