üdv
Tegnap este Eduard Baszurin DNR katonai szóvivő közleményt adott ki. Eszerint Kijev szándékosan provokálja Donbassz fegyveres erőit a minszki megbeszélések alatt, hogy ürügyet koholhasson egy átfogó támadásra. Donbassz vezetői ezért felszólították a nyugati világ és Oroszország vezetőit, hogy “gyakoroljanak nyomást a kijevi juntára annak érdekében, hogy KELET-EURÓPA ÉS DONBASSZ NE FULLADJON VÉRBE!”
A jelenlegi állapotok szerint Donbassz fegyveres erői hatalmas önmérsékletet tanúsítva-BETARTJÁK MINSZK 2.0 RENDELKEZÉSEIT! Most CSAK visszalőnek kis kaliberű fegyverekkel.
Ezenközben viszont tovább áramlik a latorhad élőereje és harci technikája Donbassz felé.
A Bjelaja Kamenyka-Novaja Laszpa térségben tegnap nagy elszántsággal beindított latorrohamot a népköztársaságiak “Viking” zászlóalja alig egy óra leforgása alatt állócsatává változtatta. Onnantól kezdve már csak a veszteségeit számolgathatta a valcmanista bűnbanda. Minden szinten szinte minden erősen fogyatkozott az induló listáról. Lesz dolguk bőven a dnyepropetrovszki és a zaporozzsjei kegyeleti zászlóaljnak. Jobbnak is látta a pribékhorda a tüzérségére bízni a folytatást. Úgyhogy este nyol órától már csak a latortüzérség ténykedett. A “Vikingek” hat harcosa esett el. Sebesültjeik száma közel harminc fő.
füst
Sztilát és Novolaszpát tanktüzérséggel, tábori lövegekkel, és aknavetőkkel egyaránt ostromolta a pribékhad. Éjszakára viszont itt is a latortüzérségre hagytáka folytatást.
Dokucsajevszk az utóbbi időkben éjjel-nappal a latortüzérség célkeresztjéen van. Tegnap délután és mára virradó éjszaka is ágyúzták a várost. Níikolajevkából és Novotroickéból felváltva.
Telmanovot is ágyúzta meg sorozatvetőzte a valcmanista latortüzérség tegnap egész nap Granyitnoje-irányából. Éjszakára kissé megcsitultak.
Marjinykánál a bérgyilkoshorda és a népköztársaságiak állásai között csak mintegy háromszáz méter a távolság. Ám Marjinyka ellen a horda nem mert támadni, inkább Petrovkát ágyúzták. (Ott aztán civileken kívül senki fegyveres nem tartózkodott. Már lakók sem nagyon. Viszont lakóház is alig maradt “lábon” estére.
Ez a háromszáz méter viszont kellő garancia a latorhadnak, hiszen a marjinykai miliciák parancsnokának közlése szerint a népköztársaságiak TARTANI KÖTELESEK MAGUKAT a minszki paktumba foglaltakhoz.
Este nyolc óra körül aztán Alekszandrovka falut, és Donyeck vele szomszédos “Petrovszkij” kerületét is “kezelésbe vette” a latortüzérség. Kb. egy órán keresztül “gondozták” a két célpontot. Négy civil halott, és rombadőlt házak az “eredménylistán”!
Este kilenc tájban fordult Valcman latortüzérségének figyelme Donyeck “Kijev” és “Kujbisev” kerületeire. Lángoló, romos emeletes társasházakat, és nyolc civil sebesültet eredményezve.
Valamivel éjfél után Donyeck “Partizán” kerületében kezdődött harc egy beszivárgott bandával. Éjjel két órára ezt a hordát teljesenfölszámolta a milicia. Tizenöt latort intéztek el végleg. Nyolc ilyen-olyan állapotban került fogságba.
Gorlovkát és a szomszédos Zajcevot a Zajcevo északi peremén meghúzódott pribékek az éjszaka beálltával taktüzérséggel kezdték lőni.
A luganszki frontszakasz viszont viszonylag csendes. Szórványos acsarkodásoktól eltekintve nyugalmasnak mondható az északi fronthelyzet.


https://balrad.wordpress.com/2015/08/27/donbassz-64/
Nyafog és barchobázik a valcmanista horda

Nagy a panasz a DNR erőire Mariupol környékén.
A Bjelaja Kamenyka környéki tegnapi harcokban a latorhorda meglehetősen keserű tapasztalatokat gyűjtött be. Sok mindenre számítottak állítólag mielőtt akciózásra szánták el magukat, de olyan következményekre nem, amikkel kénytelenek voltak szembesülni. Zömmel inkább ma-napfelkeltekor. Amikor “terepszemlét” tartottak. Néhány szemléző martalóc egy-egy rakás valami láttán meg mert volna esküdni, hogy az tegnap még egy BTR vagy BMP volt.
valami
Komoly talány: mi lehetett ez? De még nagyobb, hogy mi csinálta?
Azt viszont megállapították, hogy ilyen méretű pusztulást még nem tapasztaltak. Arra a következtetésre jutottak, hogy “a zoroszok” valami újdonsággal rukkoltak elő. Emiatt pedig többen határozottan aggódni kezdtek. A jövőt illetően.
Panaszt kívánnak tenni az EBESZ-nél. Már alig várják, hogy bemutathassák nekik a pusztulást, amit “a zoroszok” vittek végbe technikai készletükben.
Amiatt semmi aggodalom nincs bennük, hogy mi lehet azokon a településeken, ahová a gránátjaik és aknáik hullanak.


https://balrad.wordpress.com/2015/08/27/nyafog-es-barchobazik-a-valcmanista-horda/