Magyarország és Európa valamennyi hírközlő szervének javaslom azt, hogy ügyvédi irodámat – 8600 Siófok Szűcs u. 1. sz. – akár a holnapi napon, akár a hét bármelyik napján délelőtt 10 óra körül keressék fel akkor, ha érdekli bármelyikőjüket az, hogy hazánkban a devizában nyilvántartott kölcsönszerződés adósai miként vélekednek a parlamenti ellenzék támogatásával tanúsított kormányzati törvénykezési magatartásról..
Azt nem ígérem, hogy a sajtó számára nyilatkozatot tudok tenni, hiszen minden valószínűség szerint az adósok sorának vége asztalomtól 8-10 m-re lesz, illetve nyilatkozattételem esetén még este nyolc órakor sem végzek a perindításokkal.
Talán érdekesebb Európában most ez a téma mint az, hogy a 80 milliárdos TV közlése szerint állítólag holnap a Fülöp szigeteken 240 km/óra sebességű szél fog fújni…
Levelezőim felé pedig az alábbi tájékoztatást teszem:
Egyik kedves Levelezőm az alábbi mondat kíséretében tájékoztatott arról, hogy a Magyar Nemzeti Bank Elnökének most jutott eszébe az, hogy közérdekű pereket indít egyes banki Üzletszabályzatokkal kapcsolatosan a bankokkal szemben:
„Remény a ködben,de nem az alagút vége még. Bár jó érzés,hogy foglalkoznak még az üggyel az érintettek,viszont csak ködösítést érzek ebben is,mint az elszámolásnak nevezett szerződésmódosítás ürügyén.”
Természetesen népbutítási akcióról van szó a Nemzeti Bank Elnöke részéről, ennek bizonyításához indokoltnak látom azt, hogy az adósok a Polgári Perrendtartás 54. §-a alapján a Nemzeti Bank által indítandó perben beavatkozóként lépjenek fel az alábbi lehetőségek mellett:
Beavatkozás a perbe
54. § (1) Akinek jogi érdeke fűződik ahhoz, hogy a más személyek között folyamatban levő per miként dőljön el, a perbe – az első fokú ítélet hozatalát megelőző tárgyalás berekesztéséig – az azonos érdekű fél pernyertességének előmozdítása végett beavatkozhat.
Az, akire az ítélet jogereje kiterjed, úgynevezett önálló beavatkozó. Az önálló beavatkozó perbeli cselekménye is pótolja a fél elmulasztott perbeli cselekményét, de ennek hatálya már nem függ a támogatott fél perbeli cselekményéről, így attól sem, ha ellentétes a támogatott fél perbeli cselekményével.
Ehhez képest az önálló beavatkozó hatályosan fellebbezhet akkor is, ha a támogatott fél lemondott a fellebbezési jogáról. Az önálló beavatkozó fellebbezését (csatlakozó fellebbezését) a támogatott fél nem vonhatja vissza. Az ellentétes perbeli cselekményeket a bíróság ilyenkor úgy bírálja el, mintha egységes pertársaság esetén a pertársak perbeli cselekményei lennének egymástól eltérőek.
Indokolásból:
A függetlenség elve valósul meg akkor, ha az ítélet jogereje kiterjed a beavatkozóra. Ebben az esetben a beavatkozó – függetlenül az általa támogatott féltől – önállóan végezhet perbeli cselekményeket és ha azok a fél perbeli cselekményeitől eltérnek, azokat a bíróság a per egészének mérlegelésével ítéli meg.
A függőség elve ezzel ellentétben azt jelenti, hogy a beavatkozó perbeli cselekményei, amennyiben az általa támogatott fél perbeli cselekményeivel ellentétesek, hatálytalanok.
Az, hogy az ítélet jogereje a beavatkozóra mikor terjed ki, a jogvita tárgyát képező jogviszonyra vonatkozó anyagi jog határozza meg.
A beavatkozó perbeli cselekményével pótolhatja a támogatott fél mulasztását.
A Pp. 233. §-a a beavatkozó részére külön fellebbezési jogot is biztosít. Nem jelenti ez azt, hogy a beavatkozó fellebbezése ne lenne ugyanúgy járulékos jellegű, mint más perbeli cselekménye. Amennyiben az ítélet jogereje a beavatkozóra nem terjed ki, a beavatkozó hatályos fellebbezést nem terjeszthet elő akkor, ha a támogatott fél lemondott a fellebbezési jogáról. A függő helyzetben lévő beavatkozó fellebbezését a fél visszavonhatja, ez vonatkozik a csatlakozó fellebbezésre is. A függő helyzetben lévő beavatkozó hatályosan nem támadhatja fellebbezéssel a határozat azon részét, mely ellen a fél fellebbezéssel nem élt.
Az, akire az ítélet jogereje kiterjed, úgynevezett önálló beavatkozó. Az önálló beavatkozó perbeli cselekménye is pótolja a fél elmulasztott perbeli cselekményét, de ennek hatálya már nem függ a támogatott fél perbeli cselekményéről, így attól sem, ha ellentétes a támogatott fél perbeli cselekményével.
Ehhez képest az önálló beavatkozó hatályosan fellebbezhet akkor is, ha a támogatott fél lemondott a fellebbezési jogáról. Az önálló beavatkozó fellebbezését (csatlakozó fellebbezését) a támogatott fél nem vonhatja vissza. Az ellentétes perbeli cselekményeket a bíróság ilyenkor úgy bírálja el, mintha egységes pertársaság esetén a pertársak perbeli cselekményei lennének egymástól eltérőek.
Nagy összegben fogadok arra, hogy a Nemzeti Bank Elnöke, illetve eljáró bíróság ezt a beavatkozást akadályozni fogja. Amennyiben pedig mégis elfogadja a bíróság a beavatkozást szóljanak, mert van egy-két gondolatom erre az esetre.
Siófokon 2015. május 10. napján.
Léhmann György