Újabb függetlenségi népszavazás kiírását helyezte kilátásba Nicola Sturgeon skót miniszterelnök, arra az esetre, ha a britek nem mutatnak hajlandóságot Skócia nemzeti érdekeinek megvédésére.
Nicola Sturgeon vasárnap azt mondta, az Egyesült Királyság hajlandóságot kell mutasson a skót nemzeti érdek védelmére, ellenkező esetben Skócia még 2020 előtt újabb népszavazást tart a függetlenedésről. A nyilatkozat szerint, ha Theresa May brit miniszterelnök nem veszi figyelembe a skótok EU-tagsággal kapcsolatos követeléseit, Skócia még a hét folyamán előáll az újabb referendum kiírását rögzítő törvényjavaslattal, és a szavazást még azt megelőzően lefolytatnák, hogy a brit és az uniós vezetők végeznének a kilépési tárgyalásokkal, melyek várhatóan 2017 márciusában kezdődnek.
Skócia korábban 2014-ben tartott függetlenségi referendumot, melynek során a lakosság 55%-amellett döntött, hogy Skócia az Egyesült Királyság része maradjon. Ekkor az Egyesült Királyság még része volt az Európai Uniónak, a kilépés azonban az elszakadás irányába módosítja a közvéleményt, mert leginkább a skót lakosság a brit EU-tagság haszonélvezője, emiatt ők inkább maradnának az Európai Unió tagállama, mint az Egyesült Királyság része.
A britek június 23-án döntöttek az Európai Unióból kilépésről. A referendum során a választók 51,9%-a, vagyis több mint 17,4 millió ember a kilépésre szavazott. A skót lakosság többsége azonban továbbra is az EU-tagság pártján áll.

http://www.hidfo.ru/2016/10/skocia-ujabb-fuggetlensegi-nepszavazast-tartana/Az EU miatt szétszakadhat az Egyesült Királyság

Skócia és Észak-Írország különleges státuszú országként az Európai Unió tagállama akar maradni, miután az Egyesült Királyság kilépett az EU-ból.
Június 23-án Skóciában és Észak-Írországban is a lakosság többsége az EU-tagság megtartására szavazott, Anglia és Wales azonban megszavazta a kilépést. Az Egyesült Királyság emiatt az egyértelmű belső ellentét miatt nehéz helyzetbe kerül a kilépési tárgyalások megkezdésekor; a brit kormány új együttműködési megállapodást akar a kilépést követően, Skócia és Észak-Írország azonban az EU-tagállama akar maradni.
Nicola Sturgeon kormánya amellett, hogy újabb referendumot akar kiírni Skócia függetlenedéséről, a brit kormánnyal párhuzamosan külön tárgyalásokat akar folytatni az Európai Unióval; ennek megfelelően kinevezik a tárgyalódelegáció tagjait, és külön kereskedelmi irodákat nyitnak Európában.
Sturgeon egy négypontos programot hirdetett meg, ami megalapozza az uniós tagság megtartását. Ennek részeként egy új kereskedelmi testületet hoz létre a skót kormány, és bevonják a befolyásosabb skót milliárdosokat az uniós export fokozásába. Emellett Skócia külön kereskedelmi képviseletet nyit Berlinben, és befektetési központokat Dublinban, Londonban, Brüsszelben. A program célja megalapozni egy olyan helyzetet, amelyben Skócia az EU-ba irányuló exportra alapozottan erős tárgyalási pozícióhoz jut, és kieszközölheti az uniós tagság megtartását különleges státusszal bíró, független országként.
Észak-Írország szintén felkészült arra, hogy közvetlen tárgyalásokat folytasson Brüsszellel, és kivívja a tartománynak a különleges státuszú tagságot. A két régió és London közt éles szembenállás alakult ki, hiszen a brit kormány most készül a kilépési tárgyalások megkezdésére, amelyben Skócia és Észak-Írország nem tudja elég határozottan képviselni saját érdekeit. Éles ellentét alakult ki a bevándorlással kapcsolatban is, és ebben a tekintetben a brit kormány is megosztott; Theresa May kormányán belül sincs egységes vélemény azzal kapcsolatban, hogy a kilépést követően milyen mértékben engedélyezzék a bevándorlást. Egyik alternatíva szerint a diákok és turisták esetében lenne engedélyezett az uniós állampolgárok beutazása, ám a munkavállalásukat korlátoznák. Emellett másik uralkodó vélemény, hogy a jelenlegi állapotokat kell fenntartani, a kilépést követően ne korlátozzák tovább a munkavállalást. Mivel a brit kormány tagjainak nincs egységes álláspontja ebben a tekintetben, ez további löketet ad a két elszakadó tartománynak, hogy saját maga határozzon a kilépést követő viszonyokról, saját nemzeti érdekeinek megfelelően.

http://www.hidfo.ru/2016/10/az-eu-miatt-szetszakadhat-az-egyesult-kiralysag/