Február 2-án Viktor Gvozgy altábornagy, az Ukrán Külső Felderítő Szolgálat parancsnoka magához Poros Jankó bábelnökhöz írt előterjesztésében kért felhatalmazást szolgálata számára, hogy megelőző intézkedéseket hozzon a HOLLANDIÁBAN ÁPRILIS 6-RA, AZ EU ÉS UKRAJNA KÖZÖTTI TÁRSULÁSI SZERZŐDÉS HOLLANDIAI JÓVÁHAGYÁSA KÉRDÉSÉBEN TERVEZETT KONZULTATÍV NÉPSZAVAZÁS MEGAKADÁLYOZÁSÁNAK érdekében.
A levelet a szétkergetett, „Berkut” nevű készenléti rendőri egység illegalitásba vonult számítástechnikai szakembereiből alakult „Kiberberkut” csoport szerezte meg – amely már eddig is számos, a junta számára roppant kellemetlen titokról rántotta le a leplet.
cyb
Az előterjesztés először megállapítja: Oroszország, hogy kitörjön nemzetközi elszigeteltségéből, illetve lejárassa Ukrajnát, intenzív propaganda és információs háborút indított ellene. Az orosz titkosszolgálat ezért kapcsolatot épít ki az európai országok olyan civil szervezeteivel, amelyek tevékenysége sértheti „Ukrajna nemzeti érdekeit”. Ilyen civil szervezeteknek tekinti az előterjesztés szerzője a levélben felsorolt és megemlített azon civil szervezeteket, amelyek aláírásgyűjtésbe fogtak annak érdekében, hogy Hollandiában tartsanak legalább konzultatív népszavazást: kívánja-e a lakosság, hogy a kormány ratifikálja az Európai Unió és Ukrajna között 2014. június 27-én megkötött társulási megállapodást.
(Mint ismeretes, a társulási szerződés megköttetett, a jelzett napon. Az Unió 28 tagállama parlamentjeinek azonban még jóvá kell hagyniuk azt, mielőtt az életbe lépne. Márpedig az Európai Unióhoz – valamilyen formában – való csatlakozás létfontosságú lenne a juntának. Még ha ez a szerződés valójában egy olyan mellékvágány, ami, adott esetben, arra szolgál, hogy időtlen időkig parkolópályán tartsa Európa ez idő szerint legszegényebb országát, hogy valójában sohase kelljen bevenni az „európai” klubba. Mely szerződés értelmében Ukrajnának vállalnia kell az EU tényleges tagjainak minden kötelességét – de semmit sem kap azok jogaiból. Viszont a junta utolsó szalmaszálként kapaszkodhat bele: lám, „beléptünk Európába”.)
A holland civil kezdeményezés sikere esetén Hollandia lenne az Unió egyetlen országa, amelynek lakossága – még ha csak semmire sem kötelező konzultatív népszavazás formájában is – véleményt mondhatna Ukrajna társult tagságáról. Az ukrán külső felderítés főnökének előterjesztése szerint a holland lakosság „eddig együttműködő volt” e kérdésben – a gaz orosz titkosszolgálat azonban most át akarja mosni a hollandusok agyát. (Akik agyát valami egészen más moshatja át: immár az ország parlamentjében, szakértő szájából is elhangzott: a maláj utasszállító gépet, amely utasainak nagyobb fele holland állampolgár volt, bizony-bizony, UKRÁN „BUK” RAKÉTÁVAL LŐTTÉK LE (mely fegyverrel a népfelkelők nem rendelkeztek, és nem rendelkeznek ma sem. Mint ahogy a szakértői jelentést – TÖBB MINT MÁSFÉL ÉVVEL (!!!) A TRAGÉDIA UTÁN, MÉG MINDIG NEM TETTÉK KÖZZÉ.)
De térjünk vissza az eredeti témához (mely kitérő után talán érthetőbbek lesznek az ukrán küldő felderítés tervezett, meglehetősen drákói lépései). A kémek főparancsnokának javaslatai szerint a cél elérésének alapvető módozatai a következők lesznek: „helyi újságírók egy meghatározott csoportja, akik készek arra, hogy UTASÍTÁSAINK SZERINT hozzálássanak a népszavazás, illetve szervezői körüli negatív információs háttér felépítéséhez. Továbbá annak módozatain is dolgozunk már, hogy A NÉPSZAVAZÁS KEZDEMÉNYEZŐIRE ÉS KÖRNYEZETÜKRE NYOMÁST (EGYEBEK KÖZÖTT FIZIKAI NYOMÁST) GYAKOROLJUNK MAJD. Hogy álcázzuk tervezett lépéseinket, úgy gondoljuk, hogy MAJD AZ ARAB MIGRÁNSOK NEVÉBEN LÉPÜNK FEL – AZ EURÓPAI TOLERANCIA ELVEINEK BETARTÁSÁT KÖVETELVE.”
Tetszenek érteni? Mostantól már nem csak Berlinből (Washington kinyújtott kezétől) dirigálnak majd nekünk, hanem abból a náci Kijevből is, amely ugyan soha a büdös életben nem lesz az Európai Unió tagja (jól is néznénk ki!), de amely a Soros-Obama-Merkel tengely engedélyével és utasításaival MÉGIS DIRIGÁLNI FOG NEKÜNK.
A kémfőnök előterjesztése NEM CSUPÁN A HOLLAND ANTIFASISZTÁKNAK, (valódi) EMBERJOGI AKTIIVISTÁKNAK, HANEM MINDAZON CIVIL SZERVEZETEK VEZETŐINEK, MINDAZON RENDEZVÉNYEK RÉSZTVEVŐINEK SZÓLÓ FENYEGETÉS, AKIK ÉS AMELYEK SZEMBE MERNEK SZÁLLNI A KIJEVI NÁCI JUNTÁVAL! Vigyázzatok: aktivistáink szétverik a pofátokat, összeverik mindazon vezetőket, szervezőiket, akik bármiféle olyan megmozdulást merészelnének szervezni, ami nem tetszik a juntának.
Tetszenek érteni, mi történik?! A NÁCI GÖRÉNYEK – leverve, elfojtva minden belső ellenállást Ukrajnán belül – IMMÁR EURÓPÁRA IS KITERJESZTENÉK JOGHATÓSÁGUKAT! Szuverenitás ide, szuverenitás oda – hiába, hogy ránk, a saját országunkban, NEM VONATOZHATNAK A NÁCI REZSIM TÖRVÉNYEI, ők mégis hozzálátnak ahhoz, hogy ezeket a törvényeket ránk is érvényesítsék. Európába beszivárgott ukrán náci rohamosztagosok mostantól már nemcsak Kijev, Ogyessza, Harkov, Dnyepropetrovszk, Zaporozsje utcáin verik szét az antifasiszta ellenállókat, hanem immár azt is indítványozzák, hogy UGYANEZT MEGTEHESSÉK HÁGA, AMSZTERDAM, BERLIN, MADRID, BUDAPEST UTCÁIN IS! (Nyilván önmagukból – a jenkik bábjaiból, ügynökeiből – indulva ki feltételezik azt: Európában az embereknek nincs önálló véleményük. És ha föllépnek az ukrajnai fasizmus és rémtettei ellen, azt csak orosz ügynökökként, valamiféle Moszkva által agymosott csőcselékként, és nem saját meggyőződésükből cselekszik.)
Teszi ezt egy olyan náci bábállam, amely egyébként MINDEN, VALAMENNYIRE IS MEGHATÁROZÓ BELPOLITIKAI LÉPÉSÉBEN WASHINGTONTÓL ÉS BRÜSSZELTŐL FÜGG. MINKET EGY NÁCI, TERRORISTA, MAFFIÓZÓ ZSIVÁNYFÉSZEK HATÓSÁGAI ÉS TERRORISTÁI MERÉSZELNEK FENYEGETNI, MÉGHOZZÁ A SAJÁT ORSZÁGUNKBAN!
Országgyűlési hölgyek és urak! Jól fontolják meg, hogy beengednek-e Európának akárcsak a peremére is olyan banditákat, zsiványokat, korrupt, tolvaj útonállókat, gengsztereket, akik nekünk itt a saját országunkban fognak dirigálni, SZUVERENITÁSUNKAT LÁBBAL TIPORVA MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROKAT FOGNAK TERRORIZÁLNI A SAJÁT HAZÁJUKBAN!
Alaposan gondolják át: jó döntés volt-e egy olyan liberálfasiszta szuperhatalom csatlósául szegődni, utasításait bokacsattogtatással végrehajtani – amelyik ilyen rablókat, útonállókat, terroristákat szabadított a nyakunkba! A”demokrácia”, az „emberi jogok” nagyobb dicsőségére.
(Csikós Sándor)