A HVG publicistája szerint Orbán Viktor tegnapi beszédében egy olyan állapotot tartott kívánatosnak, ami csak népirtással érhető el. Az újságíró szerint már csak a zsidózás hiányzik a kormányfő retorikájából, de a Soros György terveivel szembeni ellenállást akár annak is lehet nevezni.
„A megkattant fajvédő” címmel közölt publicisztikát a HVG Orbán Viktor keddi beszédével kapcsolatban, melyben a kormányfő többek között kifejtette, hogy Magyarországot etnikailag homogén országnak kell megtartani. A tömeges bevándorlással etnikai megosztottság mentén párhuzamos társadalmak jönnek létre, amit Magyarország kormánya nemkívánatos állapotnak tart, mely csak a közbiztonság romlását idézné elő. A liberális újságíró annak boncolgatásába kezdett, pontosan mit jelent az etnikai homogenitás, s ennek során levezette, hogy Magyarország etnikailag nem homogén ország, a kormányfő által hivatkozott etnikailag homogén állapot pedig csak népirtással lenne elérhető.
Ugyanakkor, hogy mit nevez etnikumnak egy liberális újságíró két romkocsmás éjszaka közt félúton, azt érdemes élesen elkülöníteni attól, amit szakmai körökben etnikumnak neveznek. Az etnikumot többnyire ehhez hasonló módon szokás meghatározni: „emberek történetileg kialakult együttese, akik tudatában vannak népkénti összetartozásuknak és más, hasonló együttesektől való különbözőségüknek.” (A. Gergely András, kulturális antropológus – talán liberális körökben sem fognak a neve láttán fasisztát kiáltani).
A szakmai körökben használatos megfogalmazás alapján, amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy Magyarország etnikailag homogén ország kell legyen, akkor az alatt pontosan azt érti, hogy
a történetileg itt élő emberek tudatában kell legyenek népkénti összetartozásuknak, és hasonló együttesektől való különbözőségüknek.
Amennyiben a liberális újságíró azt kezdi boncolgatni, hogy a Magyarországon élő németek, cigányok, ruszinok különböző etnikumhoz tartoznak, valójában annak kérdését boncolgatja, hogy ezek közt az emberek közt van-e összetartozás-érzet – mert amennyiben van, a definíció szerint egy és ugyanazon etnikumhoz tartoznak. Ez a meghatározás meglehetősen távol áll a „fajvédő” alapállástól, ami elég szigorúan véve fizikai/biológiai attribútumok mentén húzza meg a határvonalat emberek csoportjai közt.
Fajokról, vagy etnikumokról beszélt Orbán Viktor? Etnikumokról. A faj szót nem említette. A faj szót egész konkrétan a liberális újságíró említette először, a fent idézett publicisztikában.
Miután sikerült liberális újságíróként is megismerni az etnikum fogalmát, érdemes újból nekifutni a fentieknek: az etnikailag homogén ország azt jelenti, hogy a lakosság többségének valahol mélyen összetartozás-érzete van, tehát nem másik csoport tagjaként tekintenek egymásra. A tömeges bevándorlás során azonban olyan közösségek is érkeznek az európai országokba, melyek nagyon is különálló közösségként tekintenek az európaiakra, emiatt nem integrálódnak, hanem párhuzamos társadalmakat kezdenek kialakítani – melynek tagjai összezárnak, és következetesen ’külsősnek’, másik etnikumhoz tartozónak látják az európaiakat – mi pedig őket.
Liberális újságíróként az ember értelemszerűen nem akarja, hogy a lakosság többségének összetartozás-érzete legyen. Máskülönben nem tartanának folyamatosan címlapon olyan tematikát, miszerint Magyarország lakosságának különböző csoportjai egymást ellenségnek tekintik, megbélyegzik. Rettegnek, mint az ördög a szentelt víztől, mert ha a magyarországi lakosság valóban elkezd egyetlen etnikumként tekinteni magára, az többek között politikai stabilitást is jelent. Ez egy merőben kellemetlen helyzet lenne olyan személyek számára, akiket Washington iránt lojális feletteseik alkalmazottként a politikai stabilitás megbontásának szolgálatába állítottak.
Etnikailag homogén ország-e Magyarország? Ha az emberek nem hagyják, hogy a liberális sajtó feszültségszítása párhuzamos társadalmakat szakítson le belőle, minden bizonnyal az lehetne. Ezek az újságírók amolyan trójai falovak, begurítják őket és próbálják megbontani etnikai homogenitást az emberek egymás ellen fordításával. Hogy fajilag homogén-e az ország, az egy másik kérdés – de a keddi beszédben nem faji homogenitásról beszélt a kormányfő.


http://www.hidfo.ru/2017/03/a-hangos-trojai/