Martin Schulz hidfo.ru
Az Európai Parlament elnöke, Martin Schulz hétfőn azt mondta, megengedhetetlen, hogy olyan emberek irányítsák az Európai Uniót, akik “az Európai Unió ellen dolgoznak”. Szerinte ideológiai alapon kellene meghatározni, ki számít európainak, és ki nem.
Martin Schulz korábbi nyilatkozataiból kitűnik, hogy szerinte európainak számítanak olyan afrikai és arab bevándorlók leszármazottai, akik már Európában születtek. Ellenben az EP elnöke nem tartja európainak azokat az európaiakat, akik elfogadhatatlannak tartják, hogy Brüsszel felszámolná a nemzetállamokat, és egy senki által meg nem választott “bizottságon” keresztül akarná irányítani az Európai Unió 28 tagállamát, a demokráciát követelő hangokat pedig gazdasági szankcióknak vetné alá.
Schulz hétfőn azt mondta, “nem engedhetjük meg, hogy olyanok uralkodjanak, akik az Európai Unió ellen vannak.” Az ő értelmezésében egy politikus akkor dolgozik az Európai Unió ellen, ha nem engedi, hogy Brüsszel kivegye a tagállami jogköröket a nemzeti kormányok kezéből – hanem ehelyett saját választóinak akarna megfelelni, és a lakosság többségének véleményét figyelembe véve elutasítja a további “központosítási törekvéseket”.
Ebben a vonatkozásban tetten érhető, hogy Schulz az “Európai Unió” kifejezést immár nem az Európai Unióra, hanem az általa képviselt ideológiai kisebbség által vizionált Európai Egyesült Államokra használja. Önmagában ugyanis nem az Európai Unió ellen való, ha egy tagállam népszavazást tart annak kapcsán, hogy akar-e közel-keleti és afrikai bevándorlókat befogadni, vagy nem. Ez a demokrácia működésére utal, aminek továbbra is sajátossága, hogy egy ország néha népszavazást tarthat egy-egy meghatározó társadalmi kérdésben. Ellenben a választói akarat figyelembe vétele éles ellentétben áll az Európai Egyesült Államok elgondolásával, mert ebben az egyelőre csak hipotetikusan létező rendszerben a senki által meg nem választott Európai Bizottság lenne Európa kormánya, ami elvenné és saját kezében összpontosítaná a nemzetállamok jogköreit. Schulz immár láthatóan ezt az ideát nevezi “Európai Uniónak”, és szerinte nem megengedhető, hogy Európát olyanok irányítsák, akik nem ezt a ideológiát képviselik.
Az EP elnöke ráadásul május 9.-én, az “Európa nap” alkalmából tartott beszédében jelentette ezt ki. Az Európa Napot annak emlékére tartják, hogy 1950-ben az akkori francia külügyminiszter, Robert Schuman tett egy közleményt, ami körvonalazta az ő Egyesült Európára vonatkozó elképzeléseit. Később ennek mentén alapították meg az Európai Szén- és Acélközösséget, ami az Európai Unió elődjének tekinthető. Schulz ezúttal az Európa Nap alkalmából már egyértelműen az Európai Egyesült Államokról beszélt, amikor az Európai Unió kifejezést használta.

http://www.hidfo.ru/2016/05/schulz-ideologiai-alapon-kizarna-politikusokat-az-eu-vezetesebol/