Legfontosabb előnye az, hogy ha egy magánszemély csődöt jelent, az adósságainak bizonyos fokú, szabályozott rendezésével meghatározott idő után mentesül az adósságteher alól, hitelezői pedig átlátható és tervezhető módon hozzájutnak a tartozásnak legalább egy részéhez. Úgy hírlett akkor, hogy már idén ősszel hatályba léphet a magáncsődről szóló új törvény, és valóban, a jogalkotók nem tétlenkedtek, a parlament rövidesen dönthet a KDNP által benyújtott törvényjavaslatról, mely az első becslések szerint 20-25 ezer, elsősorban lakáshitele miatt nehéz helyzetbe került adós számára hozhat változást. Emiatt lehet az is, hogy a javaslat szerint a törvény hatálybalépése, 2015. szeptember 1. után még egy teljes évig csak azok kérhetnek magáncsődvédelmet, akik lakását kényszerértékesítenék.
Feltételek és kizáró okok
E megszorítás feloldása után a szigorúan csak az adós önkéntes kezdeményezésével megindítható magáncsődöt szélesebb kör választhatja majd. Alapvetően azok, akiknek a vagyona és a törlesztésre fordítható jövedelme nem elég az adósság törlesztésére, egy vagy több, összesen legalább 2 millió forint, de legfeljebb 60 millió forint közötti, hatósági vagy bírósági úton érvényesíthető tartozásuk van, s ezek közül legalább az egyik hitel. A tartozások között lennie kell legalább egynek, amely 500 ezer forintnál több, és 90 napja lejárt.
Ha a kérelmező e feltételeknek megfelel, akkor sem automatikus a pozitív folytatás, mert számos ok zárja ki azt, hogy a kérelmezőt magáncsődbe engedjék. Úgynevezett csődvagyona – amely az adós és az adóstárs vagyona és öt évre számított, adósságrendezésbe vonható várható bevétele együtt – nem lehet kevesebb, mint a fennálló tartozás fele. Kizáró ok az átlagosat jelentősen meghaladó mértékű és értékű vagyon, az elmúlt tíz évben lefolytatott adósságrendezési eljárás, az 500 ezer forintnál nagyobb bírságtartozás, de az is, ha adó- vagy más köztartozása van, és részletfizetést kapott rá.
Öt szűk esztendő
Azt, aki a magáncsőd védelme alá kerül, ez idő alatt nem fenyegeti végrehajtás vagy kényszerértékesítés, kilakoltatás, és az alapvető közszolgáltatási szerződéseket sem lehet vele szemben felmondani, továbbá tartozása több-kevesebb részétől is megszabadul az alapesetben öt, meghosszabbítva hét évig tartó adósságtörlesztési időszak végén anélkül, hogy ki kellene fizetnie. Korábban csak vázlatos elképzeléseink lehettek a Magyarországon bevezetendő magáncsőd menetéről, részint a hazai hírek, részint a külföldi példák és tapasztalatok alapján. Most a törvényjavaslat már pontosabb képet ad.
A magáncsődtörvénnyel létrejön egy új állami intézmény, a Családi Csődvédelmi Szolgálat, elsősorban ez fogja megállapítani, hogy bekerülhet-e valaki a csődvédelembe. A szolgálat által kirendelt kormánytisztviselő, az úgynevezett családi vagyonfelügyelő felügyeli, meghatározott feltételekkel engedélyezi az adós minden pénzmozgását. A magáncsőd főszabálya, hogy az adós mindenben kötelezően együttműködik a vagyonfelügyelőjével, a Családi Csődvédelmi Szolgálattal és a hitelezőivel.
(otvenentul)