2016. április 7., csütörtök

Brüsszel tegnap sem kért a demokráciából

Úgy tűnik hiábavalóan fáradozott személyesen is Hollandiában Soros hiéna! Pedig inaszakadtából győzködte az ottani politikai elitet Maradék-Ukrajna beintegrálására az EU-ba, a hollandok eléggé látványosan NEM-et mondtak a vén akasztófára való noszogatására. (Vélhetőleg elegen!) De ha esetleg mégsem, a NEM-ek aránya akkor is fejbekólinthatós lehet Soros számára!
Mark Rutte holland miniszterelnök szerda este kijelentette, kormánya nem hagyná figyelmen kívül, ha érvényes referendumon győznének a nem szavazatok. Elmondta, ebben az esetben felülvizsgálnák az egyezmény ratifikálásáról szóló döntést. (Bár az EU és Ukrajna között 2014-ben létrejött társulási szerződés részének számító szabadkereskedelmi megállapodás január 1-jén ideiglenesen életbe lépett, az egyezményt ratifikálnia kell az Európai Unió mind a huszonnyolc tagállamának.)
“Felülvizsgálnák!” Ami persze csupán egy hipotetikus fölvetése egy lehetséges eljárásnak!
Geert Wilders, a szélsőjobboldali Szabadságpárt vezetője ugyanakkor nagyszerűnek nevezte az eredményt és reményét fejezte ki, hogy a részvételi arány eléri az érvényességi küszöböt.
Nyalókakirály viszont már tegnap este diadalt jelentett! Szerinte a hollandok beszavazták az általa gardírozott Maradék-Ukrajnát az EU-ba! Merthogy ezzel hülyítette alattvalóit továbbra is.
Valcman csak arról feledkezett el, hogy Németalföldön nem a kijevi (vagy budapesti) módszer szerint olvassák a választási matekot.
Mindenesetre azért a számára szomorú valóságot fölismerhette Valcman, mert diplomáciai bravúrra készül. Ellensúlyozandó egy csúfos EU-s kudarcot.
Nagy hangon bejelentette, hogy meghívta birodalmába Akihito japán császárt, és Michuko császárnét. Akiket ő és udvartartása hatalmas tisztelettel elvár.
Arról nem szólt Nyalókakirály, hogy miként reagált a meghívóra a császári pár! Mindenesetre talonban van Kardigan Keresztapa! Ha kéne valaki illusztris látogató. Akivel lehetne demonstrálni Maradék-Ukrajna (pontosabban az ő és udvartartásának) fontosságát és nélkülözhetetlenségét a világban.
http://www.balrad.com/2016/04/07/soros-is-arnyekra-vetodott-nemetalfoldon/


Megérkeztek a Hollandiában tartott népszavazás hivatalos eredményei, melyekből egyértelműen látható, hogy egy ilyen népszavazás eredményét igaz demokrata nem fogadhatja el, ehelyett az ellenség aknamunkáját kell lássa mögötte. A nép véleményt mondott – Brüsszelnek és az uniós forrásokhoz hozzáférő személyeknek nem tetszett.
Hollandiában lezajlott a népszavazás az Európai Unió és Ukrajna közt már hónapokkal ezelőtt életbe léptetett társulási egyezményről. Az Európai Unió 28 tagállamából 27 országban az emberek nem nyilváníthattak véleményt. Hollandiában egyedülálló módon civil kezdeményezésre népszavazást kellett kiírni a társulási egyezmény törvénybe iktatásáról, melynek során a szavazásra jogosultak 32,2%-a járult az urnákhoz, és 61,1%-uk megszavazta, hogy a kormány ne támogassa az Ukrajnával kötött társulási egyezményt. A holland BNO hírügynökség ismételten hangsúlyozta, hogy
a holland választópolgároknak mindössze 38,1 százaléka támogatta a társulási egyezményt.
A népszavazás érvényességéhez a szavazásra jogosultak 30%-os részvétele volt szükséges. Ezt a részvételi arányt meghaladta a referendum, hacsak a következő napokban – brüsszeli nyomásra – elő nem állnak az ötlettel, hogy több mint százezer szavazat érvénytelen volt.
Hollandia miniszterelnöke egyértelművé tette, hogy bár a népszavazás eredményei nem kötelező érvényűek, azok miatt a kormány felülvizsgálja a társulási egyezmény törvénybe iktatásáról hozott döntését.
A népszavazás megtartására azért került sor, mert egy petícióval közel félmillió ember saját aláírását adva követelte, hogy az Európai Unió és Ukrajna közti társulási egyezmény támogatásáról népszavazással dönthessenek. Az Európai Unió 28 tagállamából 27-ben fel sem merült annak gondolata, hogy a lakosság véleményt nyilváníthasson arról, akarunk-e társulási egyezményt egy olyan országgal, ahol jelenleg is polgárháború van, és az új piacokért cserébe több millió Kalasnyikovot hozhatnak be az Európai Unió területére.
A hollandiai népszavazással immár rendszeressé vált, hogy bizonyos népszavazások megtartása elfogadható, másoké nem az. A választópolgárok alaposan meg kell jegyezzék, melyik népszavazás “rossz”, és melyik “jó” – Brüsszel szerint. A Krím-félszigeten tartott népszavazás egyértelműen “rossz”, mert a régió ezáltal függetlenedett Ukrajnától, és az uniós milliárdosok ennyivel kisebb felvásárló-piachoz juthattak hozzá, a NATO pedig nem tudott haditengerészeti kikötőt nyitni. A hollandiai népszavazás szintén “rossz”, mert nem a további integrációról és a nemzetállam felszámolásáról, a szabadságjogok teljes feladásáról döntött a nép, hanem kifejezésre juttatták, hogy az eddigiek alapján inkább nem kérnek az Európai Unióból.
Brüsszel reakciója igen tanulságos: kiderült, hogy nem csak diktatúrából van “jó” és “rossz”, hanem demokráciából, népszavazásból is van “jó”, és vannak egészen “rosszak”, amiket el kell ítélni. Talán a demokrácia és a diktatúra nem is különbözik olyan nagy mértékben, mint azt korábban gondoltuk?

http://www.hidfo.ru/2016/04/brusszel-tegnap-sem-kert-a-demokraciabol/
A holland népszavazás „nem”-e nem kötelező érvényű, de a kormány nem teheti meg, hogy ne képviselje azt.

Szabad a fű, szinte ajánlott a hasis, legális a prostitúció, lányok-fiúk kirakatban kínálják magukat. A futballcsapatukban elvétve van csak többgenerációs helyi lakos, vadidegent nemtől, vallástól, bőrszíntől függetlenül a keblükre ölelnek, elnézik azok szokásait, esetleges kicsapongásait is. Náluk még a szélsőjobb vezére is lehetett meleg. Nincs náluk liberálisabb és befogadóbb nép kerek e világon. Szórakoztató és bevett sztereotípia ez Hollandiáról.
S erre mi történik? Ezek a hihetetlenül megértő és nyitott hollandusok azt mondják, az ukránok maradjanak ott, ahol vannak, szó sem lehet vízummentességről, uniós társulási szerződésről.
euk
Még egyszer: nem a migrációba belecsömörlött németek, olaszok vagy görögök, nem a terrortól rettegő belgák vagy franciák mondják ezt. Nem a „maradi, konzervatív értékekhez csökönyösen ragaszkodó” közép-euró­paiak. Nem. Azok a hollandok mondják, akik ott voltak a közös európai gondolat születésénél, akik mindig élharcosai voltak a nagyobb nyitottságnak, az unió bővítésének. Ők sulykolták mindig, hogy nyíljanak meg a határok, sőt nincs és nem is kell semmilyen sorompó, sem a magánéletben, sem a politikában. S erre most azt kiáltják a világba: Az Európai Unió kapui maradjanak zárva! Nem néhány, a liberális média által véresszájú radikálisnak kikiáltott politikus üvölt, hanem a népszavazáson részt vett hollandok több mint hatvan százalékának ez a szilárd véleménye.
Ukrajnának üzentek ezzel a hollandok?
Részben igen. A hollandok nem kérnek a kijevi korrupció importjából, a politikai és gazdasági bűnözésből. A Majdan óta eltelt időben az Európai Unió euró százmilliókat, ha nem milliárdokat öntött Ukrajnába, s a pénznek enyhe túlzással nyoma veszett – habár egy-két eurót most alighanem felleltek Petro Porosenko elnök panamai offshore számláin. Semmi sem teljesült a kijevi ígéretekből, nincs semmilyen reform, sem gazdasági, sem szociális, sem emberi jogi, netán kisebbségi. Cinikus szempontból sem jobb a helyzet: a csábító ukrán üzletek zömét, a privatizációt tengerentúli és nem európai cégek nyerték. De félre a kufárszempontokkal: ott van a két éve lelőtt maláj gép esete. Százkilencvenhárom holland állampolgár vesztette akkor életét, a kijevi hatóságok – nem mellesleg washingtoni és brüsszeli asszisztálás és az amszterdami kormányzat „feledékenysége” mellett – azóta sem tisztázták ezt az ügyet. S igen, a migrációs ügy után nem hiányzik nekik egy ukrán bevándorlóinvázió sem.
Ezzel át is tértünk a nemek igazi indokára.
A hollandok ugyanis alapvetően nem Kijevnek, hanem Brüsszelnek üzentek.
Elegük van az uniós elitből, Brüsszel és Strasbourg bürokratáiból. Elegük van abból, hogy az unió elkendőzi a problémákat, ahelyett, hogy megoldaná. A holland hagyományosan befogadó nép. Éppen ezért tudják azt is, hogy ez miképp működik. Tudják, hogy kit és hogyan lehet integrálni. Több millió más kultúrájú, más vallású, más szocializációjú embert nem lehet. Ez csak lágereket, gettókat és igen, terrorizmust és köztörvényes bűnözést jelent. Az Európai Unió vezetői pedig ahelyett, hogy ténylegesen tennének valamit, értelmetlen alkukba bocsátkoznak a törökökkel és még ki tudja kivel. Ahelyett, hogy megoldanák először az ukrán kérdést, akár nagyarányú ukrán – kétségkívül európai, szokásokat és kultúrát ismerő – munkaerő befogadásával is, magukra hívják a migránshordákat.
A hollandok nyitottak a másságra, tiszteletben tartják mások vélt vagy valós értékeit, ez azonban nem jelenti azt, hogy elfogadják, ha Brüsszelben mondvacsinált problémákkal és nem valóságos gondokkal foglalkoznak. Mellesleg az ő pénzükön is, ennyire azért ők sem bőkezűek.
A holland népszavazás „nem”-e nem kötelező érvényű, de a kormány nem teheti meg, hogy ne képviselje azt. Ráadásul Hollandia tölti be jelenleg az unió elnöki posztját. Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy Ukrajna uniós közeledésének annyi, valószínűleg csak Hollandia zárja le határait az ukránok előtt. Egyelőre. Ukrajna népe eddig is játékszere volt néhány amerikai és uniós politikusnak, ez a helyzet mostantól csak rosszabb lesz. Erről azonban nem a hollandok, hanem az említett urak, a mögöttük álló érdekcsoportok tehetnek. A holland nem ennek fényében csak egy kiprovokált, kényszerű lépés az ukránok felé.
Azonban hangsúlyozottan nem az Brüsszel felé. Ha az uniós elit ért a holland üzenetből, az megmarad egyszerű pofonnak, ha nem, akkor a brit népszavazás előtt az első dőlő dominót jelentheti. A skót, a baszk és a katalán népszavazás ugyanis tekinthető figyelmeztetésnek, a holland nem már jóval több annál.
Ha az Európai Unió jelenlegi mozgatói, vezetői nem értenek ebből, a dőlő dominók nem csak az ő, hanem az egész társulás végét eredményezhetik. Előbbiekért nem kár, sőt. Az egységes, esélyegyenlőségen és a nemzeti érdekek és értékek tiszteletén alapuló európai közösség azonban jó gondolat. Kár, hogy jelenleg leginkább csak az. Az Európai Unió ugyanis ma nem sokkal több egy szép ideánál, amit néhányan kedvük szerint zsigerelnek ki, használnak és keresnek rajta és rajtunk.
A holland nemet kéretik mindezek fényében értelmezni.
Egy derekas, becsületes és jóféle svungos volt ez Brüsszel urainak.
(mh)
Bal-Rad komm: A holland fapapucs rendesen belehágott az EU-s sz…kupacba.
Az USA pedig máris nekifogott a papucs letakaríttatásának. Washington igen keményen kifogásolja, és nem érti a holland népszavazás döntését. Értjük ugye? WASHINGTON, AMERIKAI KONTINENS!
“…A holland népszavazás „nem”-e nem kötelező érvényű, de a kormány nem teheti meg, hogy ne képviselje azt…”
A hollandok NEM-je gyakorlatilag INKÁBB AZ USA-felé volt jelzés értékű! Fölér egy hatalmas kérdéssel: HOGY IS VOLT ANNAK A LELŐTT REPÜLŐGÉPNEK AZ ESETE? Merthogy a hollandoknak igencsak kétségeik vannak az amerikai-ukrán magyarázattal kapcsolatban.
A holland fapapucs az amerikaiak Európába pottyantott kupacába taposott bele elsősorban. Washington tegnapi morgolódása pedig utalás arra, hogy ők bizony-OTT A TENGEREN TÚL!-nem nézik jó szemmel, ha valakik ITT EURÓPÁBAN AZ Ő KUPACUKBA LÉP bele.
“…A holland népszavazás „nem”-e nem kötelező érvényű, de a kormány nem teheti meg, hogy ne képviselje azt…”
-Ugyan miért ne tehetné meg?-ha egyszer nem kötelező érvényű! Megtehet. Ha pedig megteheti?-meg is teszi! Németalföld népe pedig megértő lesz. Az üzlet az üzlet!
Majd a holland farmerek is vehetnek jó ukrán földterületeket! Oszt’ jónapot!
Soros Gyuri bá’ meg majd kimagyaráztatja, hogy Valcman és néhány komája megtévedésből kerültek a “Panama-listára”. Amúgy derék, jóravaló gyerekek azok! Értsék meg a hollandok is! Meg amúgy is: bővülhet Amszterdam bordélynegyedének kínálata a szép ukrán lányokkal!
NE NAGYON BÍZZUNK MI A HOLLAND NÉPSZAVAZÁS “NEM”-JÉNEK EREJÉBEN!
Lehet hogy “…Egy derekas, becsületes és jóféle svungos volt ez Brüsszel urainak…”-de tanultak belőle! Nem is lesz több népszavazás! CSAK A NEMZETI PARLAMENTEK ÁLTALI RATIFIKÁLÁS!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése