Makó- Igazságtalannak érzi a makói Molnár házaspár, hogy miután szerződés alapján megörökölt 4 millió forint értékben 4 hektár földet, nem kerülhet a tulajdonába. Az államé lesz. Az indok: Molnárék nem regisztrált földművesek – és kártalanításra sem számíthatnak.
– A néni, akinek igaz, csak rövid ideig, de gondját viseltük, ránk hagyott 4 hektár földet, és most az állam rá akarja tenni a kezét – foglalta össze bosszúsan problémája lényegét a makói Molnár Ernőné. Mint elmondta, egyik szomszédjukkal, Vass Eszter Erzsébettel közjegyző előtt kötött szerződésben az áll: a gondoskodásért cserébe Molnárék lesznek házának és minden hagyatékának az örökösei. A néni tavaly ősszel 91 éves korában meghalt, és ekkor derült ki, hogy volt neki összesen 4 hektár földje is.
Erről a néni korábban külön nem tett említést, így Molnárék nem is tudtak róla, sőt a közjegyző sem. A Váradi utcai kis parasztházat időközben eladták, a föld – pontosabban összesen két terület, egy Vásárhely és egy Makó alatt, az egyik két és fél, a másik másfél hektáros – viszont legnagyobb megdöbbenésükre a tulajdonukba sem került.
A makói Molnár Ernõné, aki házat és földet örökölt. Fotó: Szabó Imre
A makói Molnár Ernõné, aki házat és földet örökölt.
A megyei kormányhivatalhoz tartozó földhivataltól kapott határozat szerint az úgynevezett szerződési képességet igazoló hatósági bizonyítvány kiadását tagadták meg tőlük, méghozzá a földtörvényre hivatkozva. Ennek egy rendelkezése szerint ugyanis egy hektárnál nagyobb termőföld nem kerülhet olyanok tulajdonába, akik nem egyenes ági örökösök, vagy nem minősülnek regisztrált földművesnek. Arra sincs lehetőség, hogy a területből legalább egy hektárnyit bejegyezzenek a nevükre. Molnárné azt mondja, ők jóhiszeműen kötöttek szerződést, eszük ágában sem volt kijátszani a tulajdonszerzési korlátozást, hiszen nem tudtak a földről. Valóban nem gazdálkodnak, számukra ez egy vagyontárgy, amit megörököltek.
Ha nem lehet az övéké, csak az államé, nem bánják, de azt tartanák jogosnak, ha ez esetben kártalanítanák őket – erről viszont szó sincs. Irénke úgy becsüli, a terület értéke nagyjából 4 millió forint lehet. A parasztházat egyébként 1,4 millióért adták el.
A megyei kormányhivataltól azt kérdeztük, van-e erre a helyzetre igazságos megoldás. A válasz szerint a Molnár házaspár termőföldszerzése szerzési korlát alá esett, így szerződésük e része semmisnek tekintendő. Mivel nem egyenes ági öröklésről, hanem öröklési szerződésről van szó, és törvényes örökös sincs, a 4 hektár termőföld a polgári törvénykönyv alapján a Magyar Állam tulajdonába került – zárul a tájékoztató, amelyben valóban nincs szó arról, hogy ennek ellenértékeként Molnárék akár egy fillért is kapnának.
(delmagyar)